Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii)

Παρατηρητής

stephbrulot

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 06:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Continuing rarity. Observed by many. Found by @joachimbertrands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτιά Νανοσκαλίδρα (Calidris temminckii)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 02:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Continuing rarity found by @joachimbertrands

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas--

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 03:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On top of old wall. https://alienplantsbelgium.myspecies.info/content/eleusine - Lower glumes 3 veined (see pictures). Florets disarticulating at maturity. Panicle branches not incurved at maturity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougnaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 09:00 ΜΜ +07

Περιγραφή

A couple of hours after big rain. Upstairs in open air dining room.