Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernanpr

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2024 01:54 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roswaldo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2009 08:40 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_messner

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 12:56 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaessink

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2023 02:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zyy809

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 03:33 ΜΜ CST

Περιγραφή

两点赤锯锹甲, 褐黄前锹甲, Prosopocoilus astacoides Hope, 1840, male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mauriceallan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 10:31 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dejilra

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 03:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 08:27 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 06:40 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoleianderson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:56 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 01:13 ΠΜ CST

Περιγραφή

Rhomphaea or Ariamnes ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 10:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 07:27 ΜΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 01:59 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sorakabukabu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia04

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2018 09:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesbiologist

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 01:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

"Northern" Costa Rica White????

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tucsonjuan

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 12:34 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikehedde

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasdetiffe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 11:48 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaib

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 09:51 ΠΜ CST

Τόπος

Bosque Escondido (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 08:50 ΜΜ +08

Τόπος

Sabah, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jueming641

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 08:40 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jueming641

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 09:42 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jueming641

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 08:24 ΜΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu_s_w

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 12:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qwpool

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Nanyang, CN-HE, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yising

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 02:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siang_liang

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023

Τόπος

Penang Hill (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roswaldo

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 09:29 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mako328

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gretabeignet

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 12:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvin17pzn

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eolson

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 08:56 ΠΜ CST

Περιγραφή

Larva found feeding on Citrus sp. ID of larva and pupa based on rearing to adult stage. Strongly sexually dimorphic species, this proved to be a female. DeVries notes the larval stage is easily confused with that of Papilio (Heraclides) thoas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chalcidjyr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2023 07:16 ΠΜ CST

Τόπος

Tola, Nicaragua (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:34 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandra1932

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 09:17 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:34 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javier_toso

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:07 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 07:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 07:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rex-liu

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 12:38 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 07:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 12:49 ΜΜ CST

Περιγραφή

Subadult male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 03:22 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanraba

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 07:04 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph486

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 06:28 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrariveranicaragua

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 10:09 ΠΜ CST

Τόπος

Madriz, NI (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alboertoalcala

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 03:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 1998 01:30 ΜΜ AEST

Περιγραφή

length 20 mm

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 09:44 ΠΜ CST

Τόπος

Boaco, Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svaldvard

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2017 06:45 ΜΜ CST

Τόπος

El Ostional (Google, OSM)

Περιγραφή

Peropteryx macrotis
El Ostional, Rivas
Nicaragua

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

purplecrow

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 01:24 ΜΜ CST

Τόπος

復興區, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2012

Περιγραφή

Det. Brad Barnd, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 03:32 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:21 ΜΜ CST

Τόπος

Managua, Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pvanthull

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2009 01:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolina_ps

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022

Τόπος

Serra da Lousã (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prakrit

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 09:00 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_ramon

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 09:54 ΠΜ CST

Περιγραφή

Al parecer absorbiendo nutrientes de restos de algún estiércol.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaisoku83

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 09:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 09:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

jasanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 04:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 05:29 ΜΜ SST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2021 11:07 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramanarayanan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 11:46 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boanerge

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 12:43 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 08:30 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:38 ΜΜ UTC

Τόπος

México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_p_kjeldsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2016 08:35 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Odonata Central record #448882.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_holwell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 10:12 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metzick

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2011 09:35 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timinnica

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 10:07 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2012 12:26 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 02:05 ΜΜ UTC

Περιγραφή

♀apx 10mm, ♂3mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 05:00 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Female & Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deeqld

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 08:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badamnyambuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:52 ΜΜ +08

Τόπος

Khuder, Mongolia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmtercero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 03:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrine80

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2021 06:58 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregordz

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 01:16 ΜΜ UTC

Τόπος

San Lorenzo (Google, OSM)

Περιγραφή

Mariposas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saulferodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 09:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 04:24 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Argyrodes sp with prey Leucauge argyra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5716

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 10:04 ΠΜ SST

Τόπος

Nicaragua (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliomarmiranda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethchinimages

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:03 ΜΜ UTC

Τόπος

Singapore (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arielsalinassequeira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 03:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertophiles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 12:00 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark2-nz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 07:21 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oditidevak

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 03:35 ΜΜ UTC