Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2023 10:38 ΠΜ CDT

Τόπος

Midway, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremynb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 10:24 ΠΜ EST

Τόπος

Forsyth (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evol_jake

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atomiclizard

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrfleullan

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 05:54 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Altamaha Bass (Micropterus sp. cf. cataractae) should be elevated to species status as it is the state of Georgia’s only endemic Black Bass species. Range: Found above the fall line in the Ocmulgee, Oconee and Ogeechee River basins. Description: Altamaha bass differ from all other bass species in that the caudal fin is dark spotted with narrow orange upper and lower margins; the second dorsal and anal fins also have some orange coloration on their outer portions. Adult Size: 5–16 inches. Range and description copied from georgiawildlife.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 04:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Esox niger

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2018 04:39 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2018 03:56 ΜΜ CDT

Τόπος

Norman, AR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 06:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flabellare223

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2018 12:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelangelo

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2013 03:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Whitby, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markotnes

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 11:11 ΜΜ CDT