Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcedo77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnrosford

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2008 01:15 PM CDT

Τόπος

Firestone, CO, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

pruinose female

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-fungus

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:14 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyandandrewtillinghast

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 01:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013

Τόπος

Santa Cruz Co. CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldmathers

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdog

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019

Τόπος

Fullerton, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Both whitetails are very rare in Orange County based on what i've seen. This appeared rather small. 2nd photo shows the clearer areas in the middle of the black areas on the wings, but it doesn't have quite as much white on the wings as most Desert i'm seeing in photos, however its more than most common. 3rd photo shows habitat it was at, not typical pond area a Common Whitetail is found at.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2013

Τόπος

San Mateo Co. CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

kdff

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2019

Περιγραφή

I've been told this is Libellula pulchella AND that it's Libellula forensis. I honestly don't know.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinhintsa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 12:27 PM PDT

Περιγραφή

Kings Canyon Loop , in the clearing under the power towers .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexstacy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:44 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgcoleman

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 12:51 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

kitahalef

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 12:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 10:46 AM PDT

Περιγραφή

Possible intermediate between pulchella and forensis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

umpquamatt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2019 10:40 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

desertharrier

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 12:58 PM MST

Περιγραφή

Ovipositing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echughes

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 12:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2016

Περιγραφή

young male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2016 02:49 PM PDT

Περιγραφή

alkaline hot spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjacob

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2017 02:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dkaralun

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 01:06 PM PDT

Τόπος

Seven oaks dam (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 02:37 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 01:38 PM PST