Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

dvmoab

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 09:37 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 02:52 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geodani

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:42 ΜΜ PDT

Τόπος

Yamhill, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

photobarry

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 09:06 ΠΜ PDT

Τόπος

Goleta, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hranson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 11:14 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Jim Johnson has suggested that this is an Eight-spotted X Twelve-spotted Skimmer hybrid.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

sstrobl

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biokid23

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 08:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 10:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattsson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 03:58 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This ID is for the males (top-most and bottom-most individuals). See separate ID for the female, which, oddly appears to be a different species (Thanks to @jimjohnson for the species IDs)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

liamhuber

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2011 06:07 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_arndt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandy_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:22 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Mating pair of two different species. This observation is for the male (on top). See https://www.inaturalist.org/observations/137282690 for the female.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zvkemp

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 12:58 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandy_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 03:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

IDing the female here (on the bottom).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 08:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcedo77

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2013

Τόπος

Santa Cruz Co. CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldmathers

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:28 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdog

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019

Τόπος

Fullerton, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Both whitetails are very rare in Orange County based on what i've seen. This appeared rather small. 2nd photo shows the clearer areas in the middle of the black areas on the wings, but it doesn't have quite as much white on the wings as most Desert i'm seeing in photos, however its more than most common. 3rd photo shows habitat it was at, not typical pond area a Common Whitetail is found at.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελούλα (Γένος Libellula)

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2013

Τόπος

San Mateo Co. CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjbaltierra

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexstacy

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 05:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echughes

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2017 02:37 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015 01:38 ΜΜ PST