Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecicadadude

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Holy….
This was in the bottom of a drainage creek in my yard….. out of all the dragonflies I expected to find in my yard, this was certainly not one of the top pics
@colindjones @b_coulter @joshualincoln

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροπούλι (Pluvialis squatarola)

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 06:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 07:04 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 07:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanfawcett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2023 10:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mediarich

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Indiana, US (Google, OSM)

Περιγραφή

!!!!
OMFG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nscheerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iacomaner

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:42 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Example of Rorippa’s wild heterophylly as well as it’s robust proclivity for regeneration (due to the unusual profusion of meristematic tissues throughout the plant, not just the stem apices).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

evanrandall

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 06:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolie_ofthewoods

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 01:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

chartreuse

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 04:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 04:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 12:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaolinyue

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexistrumbower

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esoehren

Ημερομηνία

Αύγουστος 2001

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Digitized slides. Along edge of forest in roadside ROW near Pine Log Creek. With Steven Threlkeld.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beamerla

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 01:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aburke

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:56 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnfraser1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptarmigan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmush

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 01:26 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

embrines

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencerpote

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grant789

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2023 02:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildbio-indiana

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 02:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μορχέλα (Γένος Morchella)

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 12:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redmulberrytime

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redmulberrytime

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Spirea alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

redmulberrytime

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On a grape leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomphotography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 01:21 ΜΜ CDT

Τόπος

Cook County, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellenatural

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:06 ΜΜ CDT

Τόπος

hammond, indiana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Pulu (Tabernaemontana pandacaqui) is a member of the Apocynaceae (Dogbane) family. It is a small tree or shrub up to 3 m or more in height with glabrous stems and a white sap; bark is light-colored, marked by inconspicuous lenticels, fibrous; opposite leaves; small white trumpet-shaped flowers that are yellow within; and a paired, curved, orange fruits spreading apart at maturity to expose the large red seed.
This tree is indigenous to the Samoan Archipelago and ranges from Thailand to Polynesia. Its Polynesian range includes Tonga, the Society Islands, and the Tuamotus. It is uncommon and little-known in coastal and lowland forests, and has been reported from near sea level to 250 m elevation. The sap is occasionally used medicinally.

Reference:
Whistler, W. Arthur. 2004. Rainforest Trees of Samoa. Isle Botanica. Honolulu, HI.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Taputo’i (Arytera brackenridgei) is a member of the Sapindaceae (Soapberry) family. It is a medium-sized tree up to 10 m or more in height with young stems finely brown-scaly; bark gray, smooth except for fine vertical lines and a few obvious lenticels, with a dark brown layer beneath that easily flakes off, inner bark orange, wood is cream-colored; odd pinnately compound leaves; longitudinally ridgesd leaf rachis; tiny white flowers in axillary panicles; and 2-lobed capsule containing 2 black seeds surrounded by an orange aril.
This tree is indigenous to the Samoan Archipelago and ranges from Vanuatu to western Polynesia. It is occasional in coastal to lower montane forest, especially in secondary forest and lava flows; reported from near sea level up to 550 m elevation.

Reference:
Whistler, W. Arthur. 2004. Rainforest Trees of Samoa. Isle Botanica. Honolulu, HI.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Masoa (Tacca leontopetaloides) is an indigenous herb occasional in littoral to lowland forest. Starch extracted from the tuber is used as food, most commonly as an additive to other foods. The partly cooked tuber is also used as glue for pasting sheets of tapa cloth together. The plant is infrequently used today, being replaced by cassava.

Reference:
Masoa (Tacca leontopetaloides) is an indigenous herb occasional in littoral to lowland forest. Starch extracted from the tuber is used as food, most commonly as an additive to other foods. The partly cooked tuber is also used as glue for pasting sheets of tapa cloth together. The plant is infrequently used today, being replaced by cassava.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Oketi palapala (Didymoplexis micradenia) is a member of the Orchidaceae (Orchids) family. It is a saprophytic orchid that uses dead organic material as a source of food. This inconspicuous herb is unable to make its own food and must absorb it from organic material present in the soil.

Reference:
Cribb, Phillip & Whistler, W. Arthur. 1996. Orchids of Samoa. The Royal Botanic Gardens. United Kingdom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Asi Vai (Syzygium dealatum) is a member of the Myrtaceae (Myrtle) family. It is a medium-sized tree up to 15 m in height with glabrous, quadrangular, and slightly winged young stems; bark is gray-brown, rough and striate, corky white beneath, tan inner bark and wood; opposite leaves; terminal, many-flowered inflorescences; many showy stamens; and a purple fruit.
This tree is indigenous to the Samoan Archipelago and elsewhere in western Polynesia occurring in Tonga, Niue, the Horne Islands, and ‘Uvea. It is occasional in coastal forests and less commonly in lowland forests, and has been reported from near sea level to 310 m elevation. And the seasonal fruits are eaten by pigeons and doves.

Reference:

Whistler, W. Arthur. 2004. Rainforest Trees of Samoa. Isle Botanica. Honolulu, HI.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavita_togia2016

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

American Samoa (Google, OSM)

Περιγραφή

Ifilele (Intsia bijuga) is a member of the Fabaceae (Pea) family. It is a large tree up to 20 m or more in height with glabrous stems and trunks often buttressed; bark is light brown, covered with corky lenticels, inner bark is reddish brown, with a brown wood; alternate, pinnately compound leaves with 2 opposite pairs of ovate to elliptic leaflets; flowers with a single pink to white petal; and a large, flat woody pod.
This tree is indigenous from Madagascar to western Polynesia, and is native to the Samoan Archipelago, but an ancient introduction to Tonga and probably “Uvea and the Horne Islands, where it is found mostly in cultivation. It is locally common in coastal to lowland forests, and has been reported from near sea level to 200 m elevation. Ifilele’s valuable timber has been heavily logged to make house posts, bowls, slit gongs, and other handicrafts. In former times this tree species was used to make double-hulled canoes and war clubs.

Reference:
Whistler, W. Arthur. 2004. Rainforest Trees of Samoa. Isle Botanica. Honolulu, HI.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pillafamily

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 08:45 ΠΜ CDT

Τόπος

Hammond, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pillafamily

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2023 08:22 ΠΜ CDT

Τόπος

Hammond, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chofungi

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 12:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stoat77

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 05:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelinabeloff

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinsv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosa_jimenez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mushroomphotography

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 10:19 ΠΜ CDT

Τόπος

Cook County, IL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodridgejeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 05:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericgyllenhaal

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 10:50 ΠΜ CDT

Τόπος

Oak Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uvena2

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 07:56 ΜΜ CDT

Τόπος

Chicago (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Solomos (Oncorhynchus keta)

Παρατηρητής

willoughbyarevalo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 11:48 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Stewards from Sapperton Fish and Game on day 2 of the counting and transport to hatchery. 6 male 3 female the other day, 9 males and 6 females today in the counting box. 2 of each are going to the hatchery, the rest are going up to spawn. We’ll try to catch up with some of them later on Still Creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willoughbyarevalo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 09:59 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I think. On dead big leaf maple branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willoughbyarevalo

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 12:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willoughbyarevalo

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing from my old cotton pants in a Mycelial sculpture parasitizingvcultivated Pleurotus djamor.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_ninneman

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_ninneman

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Couldn't find the substrate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricemi2025

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Lifer! Flipped under a rock in a tropical dry forest, but it has rained since early morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2011 08:57 ΠΜ AST

Περιγραφή

Lind Point, St. John

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

jonathanbrower

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puzzlemasta

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_blue

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sam_blue

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Περιγραφή

Absolutely insane.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

unnecessaryj

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 08:00 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Huge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhinds

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarinole

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:57 ΜΜ CST

Τόπος

Pearland, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoosiervagabond

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 11:59 ΠΜ CST

Περιγραφή

appearing along the creek, Trail 2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoosiervagabond

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 12:53 ΜΜ CDT

Περιγραφή

flushed deeper into the woods by accident. well-camouflaged.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoosiervagabond

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 04:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

bison on a farm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mediarich

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 06:29 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 12:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosemary71

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 05:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2023 04:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

joy_wangmq

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

joy_wangmq

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2023 06:49 ΠΜ CST

Περιγραφή

I suspect there are two individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 10:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στεφανοπρίστης (Lophodytes cucullatus)

Παρατηρητής

wildlifefotog321

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

First Hooded Mergansers of Spring, 2023 - Chicago, IL

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλασσοπρίστης (Mergus serrator)

Παρατηρητής

wildlifefotog321

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2023 04:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist_glenn

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 06:52 ΜΜ CST

Περιγραφή

MEGA Rarity found on south shore. Immature bird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paularomano

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 01:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmu707

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 08:18 ΜΜ CDT

Τόπος

Oakdale, MN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madroses_mn

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 04:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millenialmyces

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:12 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randyshonkwiler

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vnevirkov

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 01:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 08:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfautsch

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 09:30 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoldren

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 04:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέδρος Του Άτλαντα (Cedrus atlantica)

Παρατηρητής

mourad-harzallah

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 10:22 ΠΜ CET

Τόπος

Maadid, Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 02:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrostrowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 02:58 ΜΜ CDT

Τόπος

Glenview, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dziomber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:59 ΜΜ CST

Περιγραφή

Brick-colored crust on the soil of an upturned rootball and similar colored staining in the roots and butt of the tree

I initially thought this might be a fungus, but its presence on both wood and soil suggests otherwise. The crust was tough and dense, although I didn't break off any of it to examine further. In some places, the crust seems to have precipitated in pores between soil aggregates

This crust might also have an abiotic origin