Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettjackson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 06:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 11:00 ΜΜ CST

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by @candi12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfmantis

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 11:27 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Two spiders fighting (or courting?) on a log, very near where I saw this one previously.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_hutton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 09:54 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnschneider

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hrodulf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 02:03 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 08:30 ΜΜ EDT

Περιγραφή

♀️

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiasbauer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 02:53 ΜΜ CEST

Περιγραφή

leg R. Fallato, from our publication: https://checklist.pensoft.net/article/105542/download/pdf/

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:07 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinwilke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

SPECIMEN COLLECTED with the great help of @coolcrittersyt - Currently in possession of Dr. Fassbender of FGCU to look further into the identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

under small limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enderbassett

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 07:45 ΜΜ CEST

Τόπος

Barcelona, España (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto comparativa del palpo con el de arachno.piwigo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenainn

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 10:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2019 04:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjtc

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2018 01:48 ΜΜ CST

Περιγραφή

Araña lobo “manchada”, probablemente de la especie Rabidosa rabida de la familia Lycosidae, observada en Sierra de Lobos, en predios participantes del proyecto "Restauración y cosecha de agua en Sierra de Lobos" del Instituto de Ecología del Estado, financiado por Volkswagen de México S.A. de C.V. Ayuda por favor para identificar la especie.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcouncil

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 12:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Attracted to UV Light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tadventureswithtianareimann

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 01:31 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found 3 together on dead leaf in a Bush. Jumping spider is very quick and not as shy as other spiders.

Extremely vibrant color with 4 large eyes in front and 2 on back of head unlike other spiders I have seen.

Please help Mr identity this sider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 03:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

:O

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ega sallei

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 12:09 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Fast and elusive. I saw quite a few of these, but didn't get any decent shots until this, my second day trying ... Approx. 4mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2023 05:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

What a cool find! An uncommonly observed species, probably due to the size. This adult male is a bit over 1.5mm - females are not much bigger. Photographed here on my arm as I was bringing it inside to put in a vial.

While I could not quite get the right angle in the photo, the palp is a good match for the drawings in Levi 1957 and I think you can see enough here to make a reasonable comparison. The other characters also match Levi's description nicely.

I may eventually take this specimen to the UT labs where they have better equipment to examine/photograph it. So, ID is tentative but reasonable I think. Type locality (Llano, Texas) is about 100km NW from here.

For project admins: I believe this to be the first live photos of the male of this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcochran706

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 11:42 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2013

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2013
coll'ed beating milkweed vine n. of the parking lot
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2013

Περιγραφή

Det. M. A. Quinn, 2013
coll'ed at UV lights
spmn in the TAMUIC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgw_atx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 05:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Slow-moving stream bank

@ Wild Basin Wilderness Preserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

dingooctavious

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 11:53 ΜΜ CST

Περιγραφή

never seen this little guy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 07:56 ΠΜ CAT

Τόπος

Christon Bank (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trickman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 09:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

No live photos available; ID determined from specimen by Ken Schneider, who also provided the Z-stacked specimen images (copyright California Academy of Sciences). Images also posted to Bug Guide - https://bugguide.net/node/view/2190050

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 09:33 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 10:51 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coddiwompler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Περιγραφή

Enchoptera cf. nigricornis, or new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristy26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:13 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanez2001

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 11:31 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Ranch
On Aloysia gratissima

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxbird1

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:27 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 03:29 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Could be theridiidae though? I got nothing. About 2mm size. Reminds me of a tiny wagneriana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 06:17 ΜΜ EDT

Τόπος

Lakeside, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks sorta Holcencyrtus-esque! A little over 2mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 08:46 ΜΜ CDT

Περιγραφή

The beetle numbers and diversity was fantastic on this warm, still, muggy night.

This was my favorite.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 05:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

web low in Acacia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andershastings

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:17 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entomike

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2004

Περιγραφή

Det. A.D. Smith 2004
coll'ed by J.C. Abbott, via Malaise Trap set: 15.IV to 7.V.2004
spmn in the UTIC, Austin, TX

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μηλολονθίνες (Υποοικογένεια Melolonthinae)

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

It's back! The same mutant beetle. :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corpsejunkie

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 03:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trinketheart

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 02:40 ΠΜ CDT

Τόπος

Rockdale (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 12:18 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 10:06 ΜΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 08:24 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blubayou

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:01 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squidpastry

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 02:17 ΠΜ PDT

Περιγραφή

cuuuuute!!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahjomin

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 04:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cae1

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 12:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 02:11 ΜΜ CST

Τόπος

estero llano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2022 01:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Found beneath a stone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanparr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 02:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boingohamster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 08:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Was observed eating a dewdrop spider in the web of a golden silk orbweaver

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdthomas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 02:13 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

under granite, rich, N-facing woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

dusty_in_vilas-tx

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2021 11:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ehbidault

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2021 04:29 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artanker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2016 03:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 09:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

wandering sandy DG wash at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sferrjet

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:48 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 11:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomkennedy

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2010 11:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 06:21 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 11:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zygy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020

Περιγραφή

BOLD-XB1
First 6 photos are as found on observation date. Last 5 photos are after molt. Spider is immature in all photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 09:43 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtbellew

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 08:36 ΜΜ UTC

Περιγραφή

On the railing of the boardwalk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albi_joe

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2022 07:43 ΜΜ CST

Περιγραφή

Long legs, dark brown body with little to no markings, perhaps VERY light stripes on the thorax side-to-side, not complete. looks ant-like.

Front part is larger than abdomen. Large visible fangs, small but visible spinnerets.

Front photo with shine is with flash, slightly truer color. Most taken with soft white lighting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmadow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:01 ΜΜ UTC

Τόπος

Blanco, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 01:03 ΠΜ CST

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I have no idea what this one is, it's very shy, didn't like UV light.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 12:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Two pairs of Autumn Meadowhawks were ovipositing near the shoreline when out of nowhere the spider ambushed the one pair. The wings of the dragonfly are visible on the water surface beneath the spider.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insect-jess

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 08:33 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawwhet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2021 09:28 ΠΜ CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 07:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 11:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female
UVIVF
Sorry It flew away after I took this picture. I couldn't take a picture with normal light

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 06:38 ΜΜ CDT

Τόπος

Edinburg, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jciv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 10:57 ΠΜ CDT

Τόπος

Mission, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2013 04:11 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

non-typical form, most red pigment replaced by black

high-elevation, open ground, low herbs, sage; early in season, few adult males

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnny_b

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cfabian

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Kaira alba

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013 12:54 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaphn8d

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 05:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

yvettegaytan

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 09:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

4 pairs of legs, cephalothorax and abdomen, pedipalps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfau_tarleton

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 07:44 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Assuming that this odd creature is a beetle, the elytra are very thin and do not fit together down the midline. And when alive, its motions were like that of a fly or wasp walking around.

The tiny beetle club is my collection of beetles 3 mm or smaller: https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Similar%20observation%20set=Tiny%20beetle%20club%20(%3C%3D%203%20mm%20long)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 05:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

A scrappy expanse of silky refuges and capture webs littered with body parts of previous victims. When preferred prey is entangled, the female spiders emerge from their 'nests' and overpower it by grabbing its extremities. In this case, a wasp https://www.inaturalist.org/observations/9319446.
Presumably they inject venom because after a minute or so the prey stops struggling. Then they snip it out of the web and carry it into one of several 'nests' or refuges.
Unwanted prey, often beetles (see https://www.inaturalist.org/observations/9319435 ) are also killed but sometimes left in the web, uneaten. Ants, in this case, Maranoplus ( https://www.inaturalist.org/observations/9319390 )scavenge around the periphery of the webs, feasting on unwanted beetles or other left-overs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2017 07:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Reddish narrow spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pufferchung

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cactusflower79

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 11:12 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

yukioz

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loriannkayaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpoinat

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 08:09 ΠΜ EDT