Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 06:49 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 04:13 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 12:40 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακάκος Του Θιβέτ (Macaca thibetana)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Leshan, CN-SC, CN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοτσικνιάς (Butorides virescens)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 07:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2017 07:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταβλοχελίδονο (Hirundo rustica)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 09:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2017 09:48 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

female and male black chinned?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 11:11 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 11:29 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 12:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2017 09:50 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 03:17 PM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2018 03:46 PM CDT

Τόπος

Dallas, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 12:43 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

jessqu

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2018 02:54 PM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)