Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

galecyon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:09 ΜΜ MST

Περιγραφή

I've seen burrows that I assumed were gopher burrows, but this was the first time I've seen the critter itself

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foslewey

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:49 ΠΜ MST

Περιγραφή

Residential

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 08:53 ΠΜ MST

Περιγραφή

Along a busy through Street four lane Broadway road Greenfield road utility easement against west facing block cement wall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltwnielsen

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 10:54 ΠΜ MST

Περιγραφή

Fake saguaro

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergey208

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 03:28 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenartz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 04:03 ΜΜ MST

Περιγραφή

Update on previous post - saguaro collapsed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linessel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 09:00 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linessel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:50 ΠΜ MST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

kadie5

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 03:07 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

wbarrett

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 07:26 ΠΜ MST

Περιγραφή

On Euphorbia tirucalli, fire stick plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Περιγραφή

Leafcutter bee nest chambers (from Bougainvillea) found under wicker tray on basket

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 11:22 ΜΜ MST

Περιγραφή

Old photos I never posted. It randomly wandered onto the surface I was taking photos on.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 08:20 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylemulcahy

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:02 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2015 07:43 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 07:48 ΜΜ MST

Περιγραφή

Found at the waterline in a hot tub on a windy evening. Measured ~6.5 mm in length w/o antennae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:58 ΠΜ MST

Περιγραφή

Building a nest in Lantana?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:50 ΜΜ MST

Περιγραφή

Measured ~12 mm in length (ventral side shown with ruler image while still wet from the pond water). The wing membrane is hyaline and veins are yellow/gold. Body long, slender, black with yellow markings, legs mostly yellow except for dark femurs dorsal side, yellow clypeus and mandibles except dark tip of tooth. Had a curved "pseudostinger" at the tip of the abdomen, upwardly curved, "hook-like" terminal spine (= "uncus") (BugGuide descriptions for males). Also, females in the Thynnidae family are wingless. Hind tibia appeared to have short, small, tooth-like projections. Rescued from a garden pond, fully recovered, and flew off. Apparently parasitoids of white grubs (scarab larvae).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevbotmakes

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:52 ΜΜ MST

Τόπος

Gilbert, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylemulcahy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 07:59 ΠΜ MST

Περιγραφή

Three love birds eating sunflower seeds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 04:21 ΜΜ MST

Περιγραφή

Resting on a Golden Lantana leaf after flying about in 111 degree F heat with other males and stopping occasionally on the flowers for nectar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan97

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 10:43 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 07:58 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:37 ΠΜ MST

Περιγραφή

Observed several of these wasps resting on Lantana leaves with pollen on the thorax. Not sure if this is intentional to protect from the heat/sun or just incidental. Outside temperature 110 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:41 ΜΜ MST

Περιγραφή

On a Gaillardia pulchella flower. This female was ~12 mm in length, smaller in comparison to the dark-eyed Svastra obliqua ssp. expurgata females in length with half the amount of rear leg scopal hairs, and blue-eyed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:11 ΠΜ MST

Περιγραφή

Odd arm growth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 06:20 ΜΜ MST

Περιγραφή

On a Gaillardia pulchella flower. ~18 mm in length and ~5 mm wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 06:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swilliams2022

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:09 ΜΜ MST

Περιγραφή

Ht 30 ft++, Arms. 32+, Color Green, Wounds. Worn trunk. Exposed Roots No, Holes. YES.
Cactus is supported with wood timber strips. It is leaning toward the street.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

restringham

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Περιγραφή

Found on windowsill, released outside. Less than 1cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenapalkaflores

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 09:07 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twistdcyclepath

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 06:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyjames

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 04:52 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froggy143

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 01:46 ΜΜ MST

Περιγραφή

Older photos I never got around to post.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnitzky

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:33 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 06:38 ΜΜ MST

Περιγραφή

About 9 males congregate nightly to sleep on a Fountain Grass bunch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 08:49 ΠΜ MST

Περιγραφή

On Cascalote, eating Psyllid honeydew

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 05:19 ΜΜ MST

Περιγραφή

~ 1 mm body with antennae same length as body. Was running on the edge of an empty white bucket with an outside temperature of 106 degrees F. ID as suggested by AI based on 1 prior ID in a nearby vicinity. According to WaspWeb Tetracneminae are parasitoids or hyperparasitoids of insect and arachnid eggs and larvae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:21 ΠΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:20 ΠΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:22 ΠΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:50 ΠΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:38 ΜΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Getting ready for bed on Brittlebush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 07:40 ΜΜ MST

Τόπος

Tempe, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Sleeping on brittlebush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earlpark

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 05:48 ΠΜ MST

Περιγραφή

On a Crown of Thorns tree/bush

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1962

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 10:36 ΠΜ EDT

Περιγραφή

In mesic hammock near slough

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaiboy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 08:29 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mnsmith1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnitzky

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:35 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisoncooley

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 07:07 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kneubaue

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 01:31 ΜΜ MST

Περιγραφή

~9 mm in length. Running about in the soil. May have moved due to watering of a garden area. Played dead for a bit; remaining motionless even if gently tapped (last photo), then ran swiftly again to hide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:05 ΠΜ MST

Περιγραφή

On Zinnia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 01:44 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:36 ΠΜ MST

Περιγραφή

On Desert Willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 08:31 ΠΜ MST

Περιγραφή

On Desert Marigold

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsorensen

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:45 ΜΜ MST

Περιγραφή

North Phoenix residential area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenurso

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 11:03 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertdj

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 02:34 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Resident wanted plant removed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

$1000 a professional firm was hired to make transplant.,

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 10:27 ΠΜ MST

Περιγραφή

Sulfur and antibacterial applied to root and hole.

Picture series tells the story of the transplant of the spear.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Picture series tells the story.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Picture series tells the story of the transplant of spear.
.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Did not water in winter months but once a month. In April began watering about 6 gallon ever 2 weeks.

a couple month later Bacterial Necrosis developed near top. the area was treated with 99% isoh alcohol and area dried and calloused over.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 12:38 ΜΜ MST

Περιγραφή

Community Maintainance staff removed the top half when they found Bacterial Necrosis in the top portion. Occurred more an 15 years ago.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2021 08:52 ΠΜ MST

Περιγραφή

Picture series tells the story of transplant of spear in Dec 2021.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 10:27 ΠΜ MST

Περιγραφή

Picture series tells the story of transplant of the spear.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomcatme

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2018 09:37 ΠΜ MST

Περιγραφή

Picture series tells the story of the transplant of the spear.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

wesleyjames

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022

Περιγραφή

Fox living behind the old Rula Bula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollinatorweb

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 12:05 ΜΜ MST

Περιγραφή

On Desert Marigold

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andresg6

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:11 ΜΜ MST

Περιγραφή

Holes damage.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rochelled

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:20 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rochelled

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 09:30 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjwillrose

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:21 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnitzky

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:33 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nnitzky

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 10:34 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

nnitzky

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 08:55 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karintay92

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 04:33 ΜΜ MST

Περιγραφή

On orange leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azrocklady

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:22 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylemulcahy

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:28 ΠΜ MST

Τόπος

Tempe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reaglephoto

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:31 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reaglephoto

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 04:52 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

tommygatz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 06:50 ΠΜ MST

Περιγραφή

3 pups by den

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larandas

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:49 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Καλαμοκανάς (Himantopus mexicanus)

Παρατηρητής

reaglephoto

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 08:41 ΠΜ MST

Τόπος

Gilbert, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

janngina

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 05:26 ΠΜ MST

Περιγραφή

There were three coyotes together, was only able to get a photo of two of them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_kondrat

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2019 04:52 ΠΜ MST

Τόπος

Tolleson, AZ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχώριον Το Ίντυβον (Cichorium intybus)

Παρατηρητής

dellakilleen

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 01:25 ΜΜ MST

Τόπος

Glendale, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo by A Reznik

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltwnielsen

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 06:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:47 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wbarrett

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 07:06 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayareem

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 12:02 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayareem

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 10:39 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlbaltzer

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:41 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρωκτικά (Τάξη Rodentia)

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:53 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Observation of prey item

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Γκρεμοχελίδονο (Petrochelidon pyrrhonota)

Παρατηρητής

efdemoultrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:28 ΜΜ MDT

Τόπος

El Paso, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 08:25 ΜΜ MST