Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencorman

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencorman

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 04:08 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This bee was specializing in silky prairie clover (Dalea villosa)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamieleigh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 06:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Dewey, NE, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamieleigh

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 11:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencorman

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2019

Περιγραφή

Located at Smith Falls State Park.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

gerrysteinauer

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 11:09 ΠΜ CDT

Περιγραφή

I am interested in knowing the species of black slime mold growing next to the mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 08:27 ΜΜ MDT

Τόπος

Below Spencer Dam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2016 07:42 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbrueg

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 09:04 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Growing on hardwood twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First of the year

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 11:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A female Giant Ichneumon wasp (Megarhyssa macrurus) oviposits into the side of a tree.

I was honored to have this observation selected as observation of the day for June 11, 2020, and again as observation of the week (week of June 21, 2020). It is covered in this blog post: A Trip to Texas Provides a Long Sought Photographic Opportunity - Observation of the Week, 6/21/20.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonthebirdnerd

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 02:05 ΜΜ HST

Περιγραφή

snake having lunch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allysonf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Needed to crack a window during a woodstove cleanout and accidentally uncovered these larvae. I hope I didn't hurt them.
South facing window
Photo update 22April2020
Photo update 5May2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)

Παρατηρητής

k-corman

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2014 09:32 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Foraging on leadplant