Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

Flat egg swirls

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroessler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 01:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverdan55

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2008 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

at Titlow Beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverdan55

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2010 11:44 ΠΜ PST

Τόπος

redondo (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plowysnover

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 04:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

Momentarily placed in box for photographing then released back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floraexplores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 04:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:18 ΜΜ PDT

Περιγραφή

It was my lucky day. My first one. This little one was not more than a cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobiashays

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 06:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Lower part of rocky intertidal zone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kljinsitka

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 06:36 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

White patches all over Melibe leonina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diverdan55

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelpatrickyoon

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 04:16 ΜΜ PST

Περιγραφή

This looks like Olive's Aeolid. Unsure. It was in a crevice above water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 04:33 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 05:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squishlefish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 06:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squishlefish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 06:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjonwhidbey

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 11:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kookamongus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 08:54 ΜΜ PST

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 04:10 ΜΜ PST

Περιγραφή

Attempted to predate on a small octopus, which inked the crab and escaped

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Lifer! heck yeah!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 01:32 ΜΜ PST

Περιγραφή

First time I’ve seen one here

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakeeler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bakeeler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmkitayama

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 03:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 08:55 ΜΜ PDT

Περιγραφή

literally microscopic- I think it's a baby Doto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 08:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think- @cemills? Found in same habitat as https://www.inaturalist.org/observations/100753026 - mudflats in small pools.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 10:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

tiny

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 05:27 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 05:33 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto kya

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:59 ΜΜ PST

Τόπος

fiscalini (Google, OSM)

Περιγραφή

biggest individuals seen that day!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darfio

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

no clue, a tunicate forming or growing anemones?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Anything cuter?
Chevron markings

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 02:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_eddy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 06:28 ΜΜ EST

Περιγραφή

Numerous with many egg masses in close proximity

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squishlefish

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 08:22 ΜΜ PST

Τόπος

Shelter Island (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 04:24 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:40 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φεγγαρόψαρο (Mola mola)

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:47 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emlim

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 02:55 ΜΜ PST

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023

Περιγραφή

exciting!! on the bottom lip of a big boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiebaud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 05:09 ΜΜ PST

Τόπος

Jaggy Crack (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 01:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylawhite

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylawhite

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 02:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensseattle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:25 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:54 ΜΜ PST

Περιγραφή

stripes?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilately

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 08:49 ΜΜ PDT

Περιγραφή

65 feet

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2003 04:01 ΜΜ PST

Περιγραφή

I think this was the first nudibranch I ever found. Of course I misidentified it as Hermissenda. And I suspect Jessie spotted it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2016 03:23 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 07:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 07:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amykhenry

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 01:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 05:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malleablemary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Water depth 70 meters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023

Περιγραφή

Apata cf pricei (Behrens et al 2022)???

“Body is translucent gray-white with a white opaque line running from the tip of the tail part way up the sides of the dorsum. The white tipped cerata have a reddish or brownish red core and may have a greenish cast, and form up to 10 comb shaped rows. Rhinophores are perfoliate and frosted white along most of their length, and oral tentacles have a white line on their dorsal surface”

opaque frosting on the rhinophores appears to be on the top only

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2023 10:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thetidepooler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Περιγραφή

Found by @nudibitch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 1982

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2023 04:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Second of the night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 06:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2023 03:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 05:51 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2023

Περιγραφή

snorkeling
@anudibranchmom , @jeffgoddard corkscrew eggs, any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 12:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 06:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 05:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acastelein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 06:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acastelein

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 06:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 02:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@phelsumas4life @jeffgoddard three A. sola on this dock were swarming with copepods. This is the best ID I could come up with based on Humes, 1982

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcram

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 12:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023

Περιγραφή

@jeffgoddard species 1?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

Coronado, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

San Diego, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tidepooltales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023

Τόπος

San Diego, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2009 11:53 ΜΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2016 11:39 ΠΜ +12

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angel_mexa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2023 08:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 04:29 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Could be same individual that I found on July 2, 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uwkwaj

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2018

Ετικέτες