Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 1971

Περιγραφή

Found in rocky intertidal, 32mm length. Scanned from 35mm slide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2010

Περιγραφή

14mm total length. Found in rocky intertidal. Found by Brenna Green. Specimen at CASIZ 208912.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 06:42 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.82 rocky intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -1.6ft rocky intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrellsdives

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 07:00 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:30 AM PDT

Περιγραφή

Under pier ~15ft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 08:30 AM PDT

Περιγραφή

Under pier ~15ft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 09:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 09:08 AM PDT

Περιγραφή

Best nudibranch shot of the trip :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 07:03 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 07:40 PM PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 08:00 AM PDT

Περιγραφή

La Jolla Canyon ~40ft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 08:00 AM PDT

Περιγραφή

La Jolla Canyon ~60ft. First picture taken after it swam towards me and attached to my camera lens!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:12 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 04:34 PM PDT

Περιγραφή

With Dendronotus venustus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 02:35 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 08:08 AM PDT

Περιγραφή

Tide pool at -0.4'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 08:54 AM PDT

Περιγραφή

A female Pileated Woodpecker paused for several minutes on a Douglas Fir branch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 03:18 PM PDT

Περιγραφή

The first Elysia hedgpethi (Hedgpeth's Sapsucker) I've ever seen. One of the photos shows two near each other on the edge of the dock, each about an inch long. It looks like these are sea hares! Thank you @anudibranchmom for showing me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 05:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 03:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrellsdives

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 09:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel421

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2019 02:35 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariannebt

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 02:34 AM UTC

Τόπος

L'Anse-Saint-Jean (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanniev

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 01:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanniev

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 01:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanniev

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanniev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 12:13 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:34 AM EDT

Περιγραφή

This might be a stretch but the Jerry Shine book suggests Okenia ascidicola. "Loosely curled capsules, thinner than a standard pencil and packed with eggs."

http://www.seaslugforum.net/find/11689

Maybe Onchidoris muricata
https://www.inaturalist.org/taxa/47508-Onchidoris-muricata/browse_photos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2021 05:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 11:28 AM EDT

Τόπος

Beverly, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the first time that I'm aware of that I've seen barnacles growing on a tunicate

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:00 AM PDT

Περιγραφή

la jolla canyon east wall ~40ft. The smallest sea pansy! Only about an inch wide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

lmarino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 04:37 PM PDT

Περιγραφή

One of two Individuals viewed during low tide. What appears to be a small, round, flat shape next to what looks like a feeding tube/valve. Really have no idea what these are. This is my best guess. Looking forward to learning more from you all.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikecarr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 06:43 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:57 AM PDT

Περιγραφή

About 1cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ianmanning

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 07:53 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dormice

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 04:37 PM PDT

Περιγραφή

getting eaten? by a hermit crab

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυκνογονίδια (Ομοταξία Pycnogonida)

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 08:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanandrews

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 09:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:35 PM UTC

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Dock Foul.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:45 AM UTC

Περιγραφή

Low tide at -0.89'. Sorry for the blurry photo, this little guy was quick to get away from the light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:45 AM UTC

Περιγραφή

Low tide at -0.89'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 02:45 AM UTC

Περιγραφή

Low tide at -0.89'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 09:48 AM EDT

Τόπος

Beverly, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

15m depth

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017

Τόπος

Oakland, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Several in this location, with egg spirals nearby. Second photo shows variations in color and speckling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rachelahouser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 07:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 01:47 PM PDT

Περιγραφή

Felimare californiensis mating was found at Deer Creek a depth of 40 feet on reef. Lengths were 3 cm. Water temperature was 53 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοτσικνιάς (Egretta caerulea)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Maine, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Cumberland County, Maine, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:38 AM PDT

Περιγραφή

Eye spots!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 08:23 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hakaiinstitute

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Περιγραφή

Photo license and credit belong to the Florida Museum of Natural History (FLMNH), the Hakai Institute, and MarineGEO | http://specifyportal.flmnh.ufl.edu/iz/ | Field Number: BHAK-6472 | This observation is a part of the collaborative work between FLMNH, the Smithsonian Institution's Marine Global Earth Observatory (MarineGEO) and Tennenbaum Marine Observatories Network, the Smithsonian's National Museum of Natural History, and the Hakai Institute

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaimecolette

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 11:06 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mssherman

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 04:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 07:53 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigahoover

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 11:08 AM PDT

Περιγραφή

Cumanotus fernaldi was located on sandy substrate at a depth of 50 feet. Length was 2 cm. Water temperature varied between 49-60 degrees F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:00 AM UTC

Περιγραφή

tide pool at -0.89'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:00 AM UTC

Περιγραφή

tide pool at -0.89'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 03:30 AM UTC

Περιγραφή

Low tide at -0.9'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:30 AM UTC

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Low tide at -0.9'. 3 of this flatworm were found. They were all over 2 inches long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:30 AM UTC

Περιγραφή

Tide pool at -0.8'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:30 AM UTC

Περιγραφή

Tide pool at -0.8'. Green Balloon?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:30 AM UTC

Περιγραφή

Tide pool at -0.8'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amidzooids

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 04:30 AM UTC

Περιγραφή

Tide pool at -0.8'.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.89 rocky intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.89 rocky intertidal.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passiflora4

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 05:02 PM PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:52 PM EDT

Περιγραφή

beautiful individual with some inserts of macro detail. @jeffgoddard

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 10:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emwilson243

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:09 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 11:31 AM PDT

Περιγραφή

Extremely worn and paper thin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 06:17 AM PDT

Περιγραφή

The first thing my youngest said when he saw this photo? Puffer Pig! (HInt: You gotta know Star Wars)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 06:28 AM PDT

Περιγραφή

About 2cm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:37 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helgeweissig

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:04 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

A worm of some kind?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leftcoaster

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:13 PM PDT

Περιγραφή

Some kind of worm?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.62ft rocky intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:07 AM PDT

Περιγραφή

I can't find an example of this little gem anywhere. Not an orange & white tip, cockscomb, thick-horned. I've searched my books. I'm open to suggestions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imlichentoday

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 05:00 AM PDT

Περιγραφή

Low tide -.52ft, rocky intertidal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:24 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_maxwell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 10:55 AM PDT

Περιγραφή

Originally thought to be a Colonial Zoanthid anemone (a primary predator of the Red Gorgonian) covering the Red Gorgonians found on the Road to Twin Peaks. @joe_fish and @jeffgoddard have research data that this species is Amphianthus californicus. Apparently they predate on Red Gorgonians.

Dive Site: End of the Road (Point Lobos, Carmel Bay)
Depth:150fsw

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 07:13 AM PDT

Περιγραφή

Looks like an adult and a juvenile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 06:46 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjs041

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwdaniels

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 06:34 AM PDT

Περιγραφή

I'm guessing because I have found 2 others of this genus in the vicinty. Tide was out so this is the best photo I have.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 06:31 AM PDT

Περιγραφή

This is one of many that we found. If I disturbed the sand, the specimen would close up and escape down its burrow. About 2cm in diameter.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 06:15 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2013 03:19 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_shure

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 11:11 AM EDT

Τόπος

Beverly, MA, USA (Google, OSM)

Ετικέτες