Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilmcdaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 02:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Forms very thin encrustations up to approx. 5 cm across. Lacks spicules. Collected (Stn. NM 411) and identified by Dr. Bruce Ott. Recently described as Spongionella tenuis. See Ott et al, 2024, Zootaxa 5463 (2): 151-200. Holotype, deposited in the RBCM.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lutea11

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 09:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2019 01:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelbowen

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:15 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelbowen

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 10:19 ΠΜ PDT

Τόπος

Monterey, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseng

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022

Τόπος

San Carlos Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorri-gong

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 07:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

My first one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

or 3 line?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermissenda

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 02:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 1971

Περιγραφή

Found by Shane Anderson in 10 fathoms, Nov 1971; 27mm length.
Scanned from 35mm slide. Not sure of exact date, specimen (along with other species) was sent to me in Moss Landing by bus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcduck

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 1972

Περιγραφή

7mm length. Found while free diving. Scanned from 35mm slide. Not a particularly good photo, but I added it to increase location and date information for this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

minette

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2024 04:03 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 11:02 ΠΜ PDT
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 10:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 01:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 10:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:22 ΠΜ PDT

Περιγραφή

my turn to find pink eggs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsullivan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 09:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:05 ΜΜ PDT

Τόπος

Morro Bay, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:37 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skatingflamingo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

minette

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 10:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 08:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 10:50 ΠΜ PDT

Τόπος

Seal Rocks, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 08:03 ΠΜ PDT

Τόπος

Mendocino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 09:34 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Looks to be alive? Lifer for me if so!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juleswyman

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:08 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathnlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathnlow

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 06:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mac69403

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 07:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosala

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2024 08:37 ΠΜ PDT

Τόπος

CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First time finding this guy! So excited!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Enchiridium sp.1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

molluscmania

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 09:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 06:20 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Glorious chinese dragon beast.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily2697

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 12:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024 08:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tepidtapir

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 07:03 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Extremely large dorid, around 3 inches in length

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2024

Τόπος

San Diego, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

different posts for the macfarlandi and porterae
returned to their original pools after brief posing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 05:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 05:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkabata

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 11:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeolidaioli

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 02:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aeolidaioli

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marinebioteacher

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 04:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Mendocino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

marinebioteacher

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 07:06 ΜΜ PST

Τόπος

Mendocino, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliabohemian

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 05:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 03:10 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 07:21 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 11:02 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nudibitch

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 05:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Bobcat Fire burn scar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Growing with Penstemon centranthifolius and Diplacus brevipes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

With egg spirals. Several adults on the same blade.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plowysnover

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plowysnover

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plowysnover

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 10:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Boiler Bay, OR, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seems to have pretty thin tubercles and some brighter spots along the sides as opposed to luteomarginata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emmasimon20

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steadywithlove

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 09:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 01:13 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Egg coils

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abbyt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2024 06:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahal1010

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steven_cincotta

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 07:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbykeatley

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 12:28 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyatt_emig

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 06:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngster_joey

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngster_joey

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngster_joey

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 05:53 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luanroberts

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Doto amyra

Παρατηρητής

danilately

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christrent

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanarama3

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 08:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-gardner

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2024 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensseattle

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 08:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramennudi

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 08:15 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Green bubble snail and their eggs!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensseattle

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 09:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Observed while night lighting off the docks in the Shilshole marina. At least 2 observed, swimming in the water column.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 06:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waterclover

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 06:44 ΠΜ PDT