Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgoon785

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

imasongster

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 02:40 PM EDT

Περιγραφή

Many of these detachable leaf galls on planted bluff oaks in a commercial landscape. Gall clusters attached directly to midvein on lower leaf surface. Each individual gall around 3.6 mm wide by 4.3 mm tall. Interior firm but fleshy and succulent, with a single central larval cell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 09:29 AM EDT

Περιγραφή

Galls being eaten by Rose-breasted Grosbeak (observed separately).

Gall on Q. palustris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παρθενοκισσός Ο Πεντάλοβος (Parthenocissus quinquefolia)

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seedling, weed in a garden bed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 06:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:32 PM EDT

Περιγραφή

They built a fence around a Gall-like scale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmcl228

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 10:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:08 AM EDT

Περιγραφή

Wooo! he emerged!!!
For it being the largest mosquito species in the US, it does seem kind of small, although it's definitely very loud when it flies.
baby picture: https://www.inaturalist.org/observations/128965436
Found in a root phytotelma of a Fagus grandifolia, reared indoors.

I find the spectrogram very interesting. It looks like the fundamental frequency is at about 800Hz. Crickets and most other things I've recorded have very clean songs without harmonics, so I was surprised to see the lovely harmonic series on the spectrogram. I'm also surprised by how low the fundamental frequency is, I would have thought it was much higher. Mosquitoes sound very high-pitched!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:51 PM EDT

Περιγραφή

Largest mosquito larva I've ever seen. In a root phytotelma of a Fagus grandifolia
No wonder the water was conspicuously devoid of other mosquito larvae! Well, there were a couple of tiny ones, I guess too small for it to eat.

Update: emerged on 8/9/22, it's a male: https://www.inaturalist.org/observations/130103645

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:38 PM CDT

Περιγραφή

cross sectioned and compared to live oak acorns

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:40 PM CDT

Περιγραφή

cross sectioned and compared to bur oak acorn

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 04:18 PM EDT

Περιγραφή

with any luck i did observe the vine parasitizing the gall because thats what i was desperately looking for

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemarchessault

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Massachusetts, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

240fps take off

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill_sheehan

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 07:43 PM EDT

Περιγραφή

Cercis canadensis
This gall/mine had no sign on the top of the leaf; On bottom, all galls had a characteristic black streak in the middle. Galls 4-5 mm.

I examined 122 leaf mines. 73% were empty, 21% contained larvae or pupae. Larvae are white, the pupae initially white before darkening.

  • 18 mines contained larvae (8 small, 6 medium, 4 large)
  • 7 mines contained pupae (6 white stage)
  • 2 mines had a midge pupal exuvium just outside the mine, suggesting that those individuals has wriggled out of the mine before emerging.
  • 89 mines were empty, either with an exuvium inside the mine (29) or not, or with signs of predation.

Compare gallformers.org Unknown c-canadensis-blister-gall
https://gallformers.org/gall/3475

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mellis

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 01:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 07:28 PM EDT

Περιγραφή

Naturally occurring hybrid of Quercus falcata and Q. nigra, which often has leaves similar in appearance to Q. georgiana but the buds and acorn cap scales are different. Both parental species are present here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2015 09:41 AM EDT

Περιγραφή

Quercus chapmanii x minima. Forms a large, low clone. Grows with Q. minima, and Q. chapmanii grows within several hundred feet of this spot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettbudach

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020 06:04 PM EDT

Τόπος

Avon Park, FL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

potentially a hybrid involving Q. nigra? Or just an odd, toothy, thicket-forming expression of Q. nigra?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelgold

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:49 PM EDT

Περιγραφή

On Narceus americanus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 03:21 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

entoandrew

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 01:00 PM MDT

Περιγραφή

On Crimson Spire Oak (Q. robur x Q. alba) Gall photos included. This adult emerged as I cut into gall. Some gall wasps on tree have already started emerging. Tree has only been in the ground for 2 years, new home development.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 02:15 PM EDT

Περιγραφή

Inflorescences and flowers from separate male and female trees. Thanks to Gerry Moore, USDA NRCS, for collecting this material.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasmcfadden

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 01:03 PM EDT

Περιγραφή

Undersides of leaves strongly whitened and hairy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 07:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pofreeman

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2022 01:11 PM ADT

Περιγραφή

Working on ID’ing the native species in my yard. Definitely Quercus but I’m stuck on the species. I think it’s either Q. hemisphaerica, Q. phellos, or Q. nigra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 10:40 PM EDT

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 12:42 AM EDT

Τόπος

Colfax, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 12:42 AM EDT

Τόπος

Colfax, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Seems to match the description
https://www.gallformers.org/gall/1119

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 12:42 AM EDT

Τόπος

Colfax, NC, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 03:17 PM EDT

Περιγραφή

Parasitoid that emerged from ex-situ reared galls on Quercus pumila. See here for gall inducing wasp observation: https://www.inaturalist.org/observations/110953456

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 06:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 10:25 PM EDT

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 10:25 PM EDT

Περιγραφή

Host: Quercus phellos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sc_beetles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 11:59 AM EST

Περιγραφή

ID by Keith Bradley, SCDNR botanist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappelbaum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

root gall with wasp inside

trees/bushes nearby:
Southern Red Oak
White Oak
Water Oak
Carolina Buckthorn
Yaupon Holly
American Hornbeam
Southern Magnolia
Black Gum/Tupelo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wernerehl

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

I wanted something a little special for my 500th species observation, so here is federally endangered American chaffseed, a great population found at first by Doug McGrady, then ID'd by Pam Polloni and Don Schall in 2018. This species reappeared after a 53 year absence from the bay state, and in a brand new location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

brandirobinson

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 10:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2015 03:25 PM EST

Περιγραφή

Enormous specimen for what is normally a shrubby species. About 6 meters tall, trunks around 20 cm DBH. Remnants of the sand pine scrub habitat that existed here before the cemetery was constructed. I do not know if this tree is still alive today.

Growing with Quercus geminata and a huge Q. inopina:
https://www.inaturalist.org/observations/69387777

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_solabac

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Encino característico por bellotas grandes, sobre todo la cúpula, pero , compacto el pericarpio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:01 PM PDT

Περιγραφή

Being eaten by Oak Titmouse, bird observed separately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 11:12 AM EDT

Περιγραφή

A cultivated tree I've been watching for nearly ten years, and I suspected it was a hybrid because it's not like the other oaks planted here in a long row (all Quercus austrina), and is not like any oak species I know of. It has a dense crown with lots of fine branching; fairly small, semi-coriaceous leaves, with a few that persist well into the winter; and thick, pubescent twigs. I suspected that a live oak was one parent, but based on the leaf shape I wondered if the other parent was a post oak or a burr oak. I hadn't found any acorns until recently, when I found one very large acorn with a thick cap, which excludes any post oak species but is fitting for burr oak.

Another interesting thing about this tree is that twigs with fully developed terminal buds have powdery mildew on their leaves, whereas twigs without properly developed terminal buds have leaves free of powdery mildew.

Photos taken in September 2021 and January 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2012 01:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

juan_antoniomartinez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 03:43 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krechmer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 12:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:54 AM EDT

Περιγραφή

Q stellata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:23 AM EDT

Τόπος

Karnak, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Q lyrata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:32 PM EDT

Περιγραφή

Q imbricaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:54 PM EDT

Περιγραφή

Q stellata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 10:07 PM EDT

Περιγραφή

-very strange oak
-few lobes, some even look maple-like (this is definitely way out of range for maple-leaf oak!)
-site is wet forest on black, organic soils over dense clay
-this tree is in a very diverse oak community that includes Q. shumardii, Q. palustris, and Q. rubra which it may be a hybrid of.
-acorns are very large, have faint striping
-leaves have orange tufts of hair at vein/mid rib junctions on leaf undersides (like Q. shumardii does)
-is it a Shumard oak with strange lobes?
-is is a Shumard hybrid such as Q. x riparia (Shumard x red oak hybrid) or Q. x mutabilis (Shumard x pin oak)?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jberlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 01:21 PM EDT

Περιγραφή

My best guess: Q. x fernowii, a hybrid between post oak and white oak. The leaves have more lobes than typical on a post oak. I found other post oaks in the park with leaves that have the classic Maltese cross shape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flora_ma

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:49 AM EDT

Περιγραφή

Strange oak gall (possible mite or midge) on Quercus x warei hybrid of Quercus bicolor and Quercus robur (upright English oak)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 08:30 AM EDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021

Περιγραφή

seedling (probably a few years old)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

thefred01

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampchicken

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 05:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arman_

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 10:39 AM CST

Τόπος

Decatur, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I can’t remember what type of leaf this was on

Wheeler National Wildlife Refuge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrolsen120

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:11 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puzzl

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snailkites

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:18 PM EDT

Περιγραφή

Q alba massive infestation 10-20 galls per leaf every leaf I looked at

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 04:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 07:55 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus rubra
collected to rear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:20 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:35 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus rubra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 11:35 AM EDT

Περιγραφή

on Water Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntownsend

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a problematic cicada! Though clearly cassinii (that's all that has emerged in my location), it has an aberrant orange patch behind its right eye. The patch extends onto the pleura, and (interestingly) there is an orange patch on the right side of the head as well, between the eye and the cibarium (photo 5). This casts a little doubt on septendecim IDs made exclusively based on the presence of thoracic patches, and reinforces the importance of side + underside shots for ID.

I'll be interested to see if I encounter any more like this one; it may be a rare aberration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaleonardo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billrod9

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 11:26 AM PDT

Περιγραφή

Smallest bee in North America, on sandmat (Euphorbia albomarginata?), on disturbed roadsides in suburban Western Mojave. Both the flowers and the bees are about 2 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beesip

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:29 AM PDT

Τόπος

Apple Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

Quarter is for size reference

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:35 AM EDT

Περιγραφή

On a few of the red oak saplings, which are up to 3' high, in this shady area, along with a bunch of Norway maple sprouts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

InverteFest !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srgcook

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 07:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

! on wet mud near swampy area in woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:11 PM CDT

Τόπος

Ochelata, OK, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus stellata. Not positive gall wasp but best place to start

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 07:11 PM EDT

Περιγραφή

Q incana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 09:12 AM EDT

Περιγραφή

Q laevis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 07:26 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 05:59 PM EDT

Περιγραφή

On Q velutina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 04:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:49 PM CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hatching! They emerge orange and dry to black with a red abdomen.

Collected egg cluster on Dec 2, 2020 from Post Oak. Original observation: https://www.inaturalist.org/observations/66029340

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Galls on bur oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

gall wasp? looked similar/ similar sized as crematogaster on same bridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 10:34 PM CST

Περιγραφή

Adults emerged 27Feb - 3March from galls collected 16Nov here: https://www.inaturalist.org/observations/65050591 They continue to emerge, so I'll try to get better pics next time. I have preserved them in vial 47 for ID confirmation and other scientific interest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 09:14 PM CST

Περιγραφή

Reared from galls collected 12 Nov 2020. Emerged 26Feb - 3Mar 2021 following several days of rain and then a bright sunny day. Found one in the process of emerging and noted they exit from the side near the tip. About 14 wasps preserved in vial 44 for anyone interested. Galls also available.

Orig obsv: https://www.inaturalist.org/observations/64764734

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 12:58 PM EST

Περιγραφή

Coccoloba diversifolia leaf collected on 2/15/21 from Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton, FL

Adult emerged on 2/22/21 in captivity.