Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 07:54 AM EDT

Περιγραφή

Q stellata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 10:23 AM EDT

Τόπος

Karnak, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Q lyrata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:32 PM EDT

Περιγραφή

Q imbricaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:54 PM EDT

Περιγραφή

Q stellata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathis3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2017 10:07 PM EDT

Περιγραφή

-very strange oak
-few lobes, some even look maple-like (this is definitely way out of range for maple-leaf oak!)
-site is wet forest on black, organic soils over dense clay
-this tree is in a very diverse oak community that includes Q. shumardii, Q. palustris, and Q. rubra which it may be a hybrid of.
-acorns are very large, have faint striping
-leaves have orange tufts of hair at vein/mid rib junctions on leaf undersides (like Q. shumardii does)
-is it a Shumard oak with strange lobes?
-is is a Shumard hybrid such as Q. x riparia (Shumard x red oak hybrid) or Q. x mutabilis (Shumard x pin oak)?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jberlin

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 01:21 PM EDT

Περιγραφή

My best guess: Q. x fernowii, a hybrid between post oak and white oak. The leaves have more lobes than typical on a post oak. I found other post oaks in the park with leaves that have the classic Maltese cross shape.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flora_ma

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 09:49 AM EDT

Περιγραφή

Strange oak gall (possible mite or midge) on Quercus x warei hybrid of Quercus bicolor and Quercus robur (upright English oak)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akilee

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 08:30 AM EDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021

Περιγραφή

seedling (probably a few years old)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

thefred01

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedfordnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 05:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arman_

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2021 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2020 10:39 AM CST

Τόπος

Decatur, AL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I can’t remember what type of leaf this was on

Wheeler National Wildlife Refuge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nrolsen120

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 11:11 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

puzzl

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snailkites

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 08:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 12:18 PM EDT

Περιγραφή

Q alba massive infestation 10-20 galls per leaf every leaf I looked at

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 04:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 07:55 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus rubra
collected to rear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:20 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus alba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megachile

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 07:35 PM EDT

Τόπος

Midland, MI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus rubra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 11:35 AM EDT

Περιγραφή

on Water Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntownsend

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoine_guiguet_

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 10:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 01:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a problematic cicada! Though clearly cassinii (that's all that has emerged in my location), it has an aberrant orange patch behind its right eye. The patch extends onto the pleura, and (interestingly) there is an orange patch on the right side of the head as well, between the eye and the cibarium (photo 5). This casts a little doubt on septendecim IDs made exclusively based on the presence of thoracic patches, and reinforces the importance of side + underside shots for ID.

I'll be interested to see if I encounter any more like this one; it may be a rare aberration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teresaleonardo

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billrod9

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 11:26 AM PDT

Περιγραφή

Smallest bee in North America, on sandmat (Euphorbia albomarginata?), on disturbed roadsides in suburban Western Mojave. Both the flowers and the bees are about 2 mm across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaye6

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:29 AM PDT

Τόπος

Apple Valley (Google, OSM)

Περιγραφή

Quarter is for size reference

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 10:35 AM EDT

Περιγραφή

On a few of the red oak saplings, which are up to 3' high, in this shady area, along with a bunch of Norway maple sprouts.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

InverteFest !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srgcook

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 07:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

! on wet mud near swampy area in woods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okbirdman

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 12:11 PM CDT

Τόπος

Ochelata, OK, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On Quercus stellata. Not positive gall wasp but best place to start

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 07:11 PM EDT

Περιγραφή

Q incana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 09:12 AM EDT

Περιγραφή

Q laevis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cocokitty

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 07:26 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calconey

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2021 05:59 PM EDT

Περιγραφή

On Q velutina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2018 04:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 03:49 PM CDT

Τόπος

Keller, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hatching! They emerge orange and dry to black with a red abdomen.

Collected egg cluster on Dec 2, 2020 from Post Oak. Original observation: https://www.inaturalist.org/observations/66029340

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine123

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 10:20 AM EDT

Περιγραφή

Galls on bur oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

gall wasp? looked similar/ similar sized as crematogaster on same bridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 10:34 PM CST

Περιγραφή

Adults emerged 27Feb - 3March from galls collected 16Nov here: https://www.inaturalist.org/observations/65050591 They continue to emerge, so I'll try to get better pics next time. I have preserved them in vial 47 for ID confirmation and other scientific interest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2021 09:14 PM CST

Περιγραφή

Reared from galls collected 12 Nov 2020. Emerged 26Feb - 3Mar 2021 following several days of rain and then a bright sunny day. Found one in the process of emerging and noted they exit from the side near the tip. About 14 wasps preserved in vial 44 for anyone interested. Galls also available.

Orig obsv: https://www.inaturalist.org/observations/64764734

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 12:58 PM EST

Περιγραφή

Coccoloba diversifolia leaf collected on 2/15/21 from Gumbo Limbo Nature Center, Boca Raton, FL

Adult emerged on 2/22/21 in captivity.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmeade00

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2015 05:01 AM EST

Περιγραφή

Xylaria magnoliae under 330nm UV light. UV+ blue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 04:52 PM CST

Περιγραφή

Original observation of gall: https://www.inaturalist.org/observations/64764598. Adults emerged 1/26/21 after a couple of days of rain and sun today. Preserved for ID confirmation, vial 38.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράκι Του Κούπερ (Accipiter cooperii)

Παρατηρητής

edhass

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 02:11 PM EST

Τόπος

Reston, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile Cooper's Hawk. Amazing this small hawk could take a squirrel most likely larger than the hawk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

speiden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2015 11:47 AM EST

Περιγραφή

tracks and scat

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

oscarnigam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2020 11:39 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 07:05 PM CST

Περιγραφή

This is the unidentified/undescribed woolly Post Oak gall that I have seen and collected for rearing over the last few weeks. This observation will serve as my "field notes" on this species and the "type" observation, if such a thing can be.

Observations based on a collection of about 30 leaves at this location. (https://www.inaturalist.org/observations/65443224)

Host Plant: Post Oak, Quercus stellata

A narrow dome-shaped gall firmly attached to the lower leaf surface on midrib; wool easily detaches leaving the cells "naked" on the leaves; wool pale to brownish yellow, but can also be reddish although not fully so. (Not as dark rufous/russet like Andricus pattoni.) No sign of gall on the upper leaf surface, but the attachment point on the midrib leaves a scar when galls are forcibly detached. (Not sure if this is evident if they naturally come off.) Some cells have a noticeably bumpy texture. Most commonly seen in groups of 2 that cannot be distinguished as separate galls unless wool is removed. Observed individuals and groups up to 5, most frequently in a row but occasionally bunched or clumped. The shape of the cells can be irregular when several appear together in a group.

Wasps have started emerging (in N Tex) by mid-Nov. (Since this gall stays attached to to the leaf instead of detaching and falling to the ground, I do not think they exit in larval form.)

I took some measurements for a previous observation that I am copying here for reference. Measured with wool attached as would be seen on the leaf untouched.
Average width: 3.9mm (compared to 13.7mm for A. pattoni)
Min-Max width: 1.8mm - 6.0mm
Median width: 3.9mm

I am dubbing this the Woolly Gumdrop Gall and setting up a Similar Observation Set ("postoak_gumdrop") to collect like observations until an ID can be made. Update: ID resolved, SOS removed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thooper

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 03:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimberlietx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 01:18 PM CDT

Περιγραφή

I'm calling these "microgalls". Very tiny, but they appear to be full size, with some found brown and open. Post oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani-n-nature

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 03:55 PM UTC

Τόπος

Gun Barrel City (Google, OSM)

Περιγραφή

Appears to be growing on the back of an oak leaf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 11:47 AM EDT

Περιγραφή

On leaves in the white oak group (possibly Q. austrina x stellata).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredatwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 11:06 AM EDT

Περιγραφή

Gall on Virginia pine needles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adeans

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 01:51 PM EDT

Περιγραφή

"Root" gall with adult inside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 09:52 AM PDT

Περιγραφή

on Quercus chrysolepis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jspoons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 04:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 07:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

definitely thought he was an ant when first spotted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liztrain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 09:56 AM EDT

Περιγραφή

willow oak gall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2015 12:10 PM EDT

Περιγραφή

Galls on leaves of a tree in the white oak group (possibly Quercus austrina x stellata).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

on rusty metal bridge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhcox57

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 02:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 02:50 PM EDT

Περιγραφή

with Milkweed Tussock Moth

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chriscooper

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2018 11:21 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintia_lepesqueur

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2004 09:49 AM EDT

Περιγραφή

larva

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bertharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 08:32 PM EDT

Περιγραφή

Hopping like a kangaroo! In riparian forest along middle fork of the Williams river. At least five miles from a clearing/ field of any significant size.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derhennen

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2015 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asquithcm

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2016

Τόπος

Sherando, VA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λουσίλια (Γένος Lucilia)

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 04:42 PM EDT

Περιγραφή

I know it is probably not identifable from this photo, but there is something wonderful about this photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanessaleli

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Unfortunately, the photo was unable to capture how purple it was. There were others of normal color and two or the purple kind. Also unfortunate that I did not collect them for the blue woodlice project.

https://phys.org/news/2020-07-team-contributions-blue-woodlice-tracking.html

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τσίχλα Του Σουαίνσον (Catharus ustulatus)

Παρατηρητής

tysmith

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 07:31 PM EDT

Περιγραφή

Juvenile with pretty good eye-ring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wschenck

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female on nestbox with four eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

zhelicarol

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:23 PM EDT

Περιγραφή

In a wet area in a field near the baseball field. Saw it move.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewdyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vkrasij

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 10:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

domesticgnome

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαρκοφαγίδες (Οικογένεια Sarcophagidae)

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samsimon17

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2020 03:43 PM EDT