Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanmickelson

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

limberpinetree

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 01:44 ΜΜ MDT

Τόπος

Walsh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_hamilton

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 03:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swine

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 04:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olyjah

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 01:25 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Photo key:

  1. Whole monoecious plant
  2. Wilted male inflorescence
  3. Fruiting female inflorescence
  4. Pistillate flowers at anthesis
  5. Female flowers with fruits
  6. Subcircular achene
  7. Male flower remnants
  8. Male stamen & tepal remnants

Link to the paper that revives the name U. gracilis for North American nettles:

https://www.researchgate.net/publication/260815095_Weeding_the_Nettles_II_A_delimitation_of_'Urtica_dioica_L'_Urticaceae_based_on_morphological_and_molecular_data_including_a_rehabilitation_of_Urtica_gracilis_Ait

And the revised Flora of the Pacific Northwest key:

https://www.pnwherbaria.org/florapnw/treatmentpdfs/Urtica_FloraPNW_Revised.pdf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nonenmac

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2011 10:11 ΠΜ EDT

Περιγραφή

growing as a weed under the gas vent for the water heater

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliemccrea

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 03:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millerj25

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Alberta, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

kiwisalsa

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 04:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlynds

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 12:22 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θλάσπι Των Αγρών (Thlaspi arvense)

Παρατηρητής

samanthalc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 11:44 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Very tall plant, exceeding 1 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison300

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2022 09:03 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_hunter

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 08:42 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

thomsp

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 09:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαιοσκώληκες (Οικογένεια Lumbricidae)

Παρατηρητής

michellefuller

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 10:41 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

norm___jean

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 12:15 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

rosaceae_roberts

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 01:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

rosaceae_roberts

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 11:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

taylarw23

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2021 04:43 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

rnrenaud

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:39 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σισύμβριο (Γένος Sisymbrium)

Παρατηρητής

km_johnson

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 10:20 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:34 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopezimm02

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 08:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidalcea

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 02:31 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 04:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 07:47 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On elevated gravel bar of Sheep River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 10:27 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Edge of badlands

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

prairievoyageur

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 06:44 ΜΜ MDT

Περιγραφή

I’ll have to study the Fleabane, Erigeron genus, to narrow down the species of this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2003 09:16 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gekko

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2018 01:19 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucehs

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2018 01:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cas_porto

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 06:24 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanne53

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2020 02:44 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel46

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017 03:56 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calebcatto

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 02:25 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevorf

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 05:57 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Edge of slough.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

akopitov

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2010 04:58 ΜΜ HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 01:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

taylor_elizabeth

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα (Γένος Vinca)

Παρατηρητής

aggie_wildlifer

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 03:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie_38

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_ferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 12:47 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 02:07 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σιληνή (Γένος Silene)

Παρατηρητής

jon_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:11 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

jon_ferreira

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 04:07 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

jon_ferreira

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 08:39 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plachuff

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 10:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioblitz

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 02:28 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Saskatchewan River

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμάρανθος (Γένος Amaranthus)

Παρατηρητής

penm99

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 06:52 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 03:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucemay3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 05:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makflynn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanscottrice

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annika210

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 12:33 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie213

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 05:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

katie213

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 03:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eigenmotion

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 03:03 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpenrose18

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 01:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanmickelson

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 08:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

ihmurria

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 05:36 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaxomt

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 09:36 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουράγκαθο (Γένος Cirsium)

Παρατηρητής

debby95

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:19 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samueld

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023 11:20 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

ellyne

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ingridt3

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 11:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 03:17 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 01:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nn4ever

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2011 11:57 ΠΜ MDT

Τόπος

CFB Suffield (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

lissielou007

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 12:32 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boute135

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmschock

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 05:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

These asters were teeming with bees today. I'm posting one observation for the asters and one for the bees - even though it might not be possible to ID either. It's just an interesting observation from today that I wanted to share.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

cwf_tessa

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 06:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

rosaceae_roberts

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 10:32 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

akirah

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 07:35 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

gpohl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:23 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

ammlmt

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 12:39 ΜΜ MDT

Περιγραφή

???

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

idfennell

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 09:27 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

bioblitz

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 02:48 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Warden Lake, AB, Canada

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

ammlmt

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 12:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

thompson-okanagansilviculture

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 03:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

northvandad

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:32 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 04:04 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:51 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratamugrosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:54 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

gerrybates

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 10:14 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

yourpal

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 07:28 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monicajosethomas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 12:59 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

emmapike

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:37 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbulman

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 02:33 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο (Γένος Erigeron)

Παρατηρητής

mtncatt

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 11:06 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

hubertszcz

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 12:46 ΜΜ MDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

dbree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2007