Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 04:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 05:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2015 10:15 ΜΜ HST

Τόπος

El Chaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 01:30 ΜΜ CEST

Τόπος

Zakopane, Poland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2013 03:07 ΜΜ HST

Περιγραφή

Selfsown

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Poland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2020 06:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2014 03:50 ΜΜ HST

Τόπος

Lleida, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2013 07:40 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2015 09:01 ΜΜ HST

Περιγραφή

Large population in all life stages in the landscape around Rio Muchacho Organic Farm; first record of Sabal south of Colombia as fra as I know

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcsvenning

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2013 02:54 ΜΜ HST