Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwonderly23

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 12:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 12:04 ΜΜ CDT

Τόπος

Moss Point, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 01:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 09:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwardrop

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 08:01 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 11:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rortizwildbotanist

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 05:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On sandstone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 03:33 ΜΜ EST

Περιγραφή

CV says perichaetiale. There weren't any more mature individuals around.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ciafre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 11:02 ΠΜ EST

Περιγραφή

Come sit on the Fern Bench

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sprawling over vegetation in sandy upland adjacent to a bog. 19 September 2023.

Dr. Robert Kral first showed me this specimen at this very location in 1999. Below is the collection.

http://floraofalabama.org/SpecimenDetails.aspx?CollectionID=3945465

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 09:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossvet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 10:00 ΠΜ EST

Περιγραφή

Sandy mowed soil along the edge of a road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneidried

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 09:15 ΜΜ CET

Περιγραφή

Growing on wet sands together with Sphagnum fitzgeraldii. Februar 2017.

Conserved traits after four years of culturing (November 2021) in contrast to the very close S. lescurii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sm356

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2023 05:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Plank Road State Forest, Leon County, FL

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keir1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willkuhn

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 03:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Syrphid larva found among a trove of aphids on an elm, no doubt chowing down! Spotted by @janetwright

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 09:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coastalkaylin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aheaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023 10:48 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Juvenile, dead on road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:17 ΜΜ CDT

Τόπος

Lucedale, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in corn maze at Seward farms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 03:30 ΜΜ CDT

Τόπος

Citronelle, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 11:12 ΠΜ CDT

Τόπος

Moss Point, MS, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found along powerline, Upper stem leaves wider than stem diameter, calyx lobes flattened/narrowly oblanceolate. Internodes much longer than leaves, evidence of a stolon (collection process limited)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlander

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rstowe

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 10:56 ΠΜ CDT

Τόπος

Vancleave, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaridamaria

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 11:35 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

collin_st

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2023 01:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmiller03

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 10:57 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erikjohnson43

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 03:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2023 06:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

ecarstens15

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 03:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodcocky

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 02:45 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oz4caster

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2016 02:06 ΜΜ CDT

Περιγραφή

What appears to be tiny plants with tiny red blooms growing in water in a rock drainage basin near Inks Lake. The second photo with a wide view has several fallen live oak leaves for scale. The small pond was about 3 or 4 feet long and maybe an inch or two deep.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2022 11:25 ΠΜ CDT

Περιγραφή

comparison between Xyris iridifolia (left) and Xyris difformis (right).
first photos show the difference between the shape of the spikes, and the broad flattened scape of iridifolia versus the narrowly winged scape of difformis, highlighted by the sunlight in pic 2.
3rd photo compares habit — iridifolia taller, with longer and much broader leaves; difformis shorter, with narrower leaves.
4th pic shows seed difference — elongate and dark grey in iridifolia, rounded and pale yellow in difformis.
both found together in bottomland forest, as typical; creek in background

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henryhershey

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 04:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

teellbee

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Περιγραφή

Just emerging from a pupa! Newly emerged and growing wings!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidpickett

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 05:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypselurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 04:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktramel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 05:14 ΜΜ CDT

Περιγραφή

In shallow riffle (maybe 2 inches) with heavy debris and under heavy shade from trees. Approximately 10 feet upstream from drop off into deep pool of longear sunfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_abair

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 05:25 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brettbudach

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 08:24 ΠΜ EDT

Τόπος

Avon Park, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcburly

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

State record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lincolndurey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 01:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan1410

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 04:53 ΜΜ EST

Περιγραφή

This specimen was leafless, and the longest stem was roughly 3 meters in length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finzelflowers

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damonmoore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 11:04 ΠΜ EST

Τόπος

Parrish, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfduke

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:48 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adarrah

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 08:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasuslova

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2014 02:03 ΜΜ MSK

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leach

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 02:33 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021

Περιγραφή

last photo contrasts proximal stem with that of S. glauca (to left)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcburly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2021 12:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2019 01:33 ΜΜ CST

Τόπος

Milton, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

comparison pic displaying the characteristic leaves of the 4 most common Smilax species locally (S. auriculata, laurifolia, smallii, and bona-nox, respectively), each with one side torn off to show the diagnostic marginal vein, or lack thereof.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 06:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Milton, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

single coyote (audio 1 & 2) heard howling out in a deep baygall swamp just after dusk. naturally I howled back just for the heck of it, and within a few minutes, several coyotes (audio 3) began howling and barking, coming closer to where I was. then after a bit they just kind of faded out and moved back down into the swamp. pretty cool.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncholgaj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 12:21 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashley_bradford

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 12:36 ΠΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefairybogmother

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

INat gets a significant mention! In a giant poster in Madison Square Park in Manhattan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:59 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Can be seen on the left side of the picture (right side of the beetle).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassy_porter

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 09:16 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 11:48 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 01:49 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sworboys

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2014 03:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 02:08 ΜΜ PST

Περιγραφή

Summit Cemetery.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arenicola

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:55 ΜΜ PDT

Τόπος

Magalia, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_brennan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 09:39 ΠΜ EST

Τόπος

Louisville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 03:53 ΜΜ -03

Τόπος

Para, SR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 07:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Naturally occurring hybrid of Quercus falcata and Q. nigra, which often has leaves similar in appearance to Q. georgiana but the buds and acorn cap scales are different. Both parental species are present here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Had seen these eggs the day before, but when I checked on them the next day this beetle was eating them. Must have been 25-30 eggs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:55 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjlees

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020

Περιγραφή

herb

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

tashap

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t7iguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:54 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Tiny baby spiders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crows712

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 04:24 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 04:11 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reemarad

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_gwin

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 05:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:07 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 08:37 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 02:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nprice

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 03:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plectrudis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Observation is of the large, green caterpillar[?]. On a Smilax leaf.

From a hike at Buescher State Park. For the 2019 City Nature Challenge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-stauffer

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2009 04:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Batsto Lake, Wharton State Forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katieshaddix

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 05:32 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kps

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 05:56 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 07:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 12:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbui

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 06:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 08:17 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Locally common in tupelo-maple-sweetgum swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 09:26 ΠΜ EDT