Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefairybogmother

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 10:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου Homo sapiens

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 03:37 PM EDT

Περιγραφή

INat gets a significant mention! In a giant poster in Madison Square Park in Manhattan.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 03:59 PM CDT

Περιγραφή

Can be seen on the left side of the picture (right side of the beetle).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassy_porter

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 09:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 11:48 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 01:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sworboys

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2014 03:39 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2021 02:08 PM PST

Περιγραφή

Summit Cemetery.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαυματόμυγα Γένος Thaumatomyia

Παρατηρητής

graysonsasser

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 04:31 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmnat

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2020 12:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrmorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 03:55 PM PDT

Τόπος

Magalia, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktuttlewheeler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 09:39 AM EST

Τόπος

Louisville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 03:53 PM -03

Τόπος

Para, SR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevendaniel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 07:28 PM EDT

Περιγραφή

Naturally occurring hybrid of Quercus falcata and Q. nigra, which often has leaves similar in appearance to Q. georgiana but the buds and acorn cap scales are different. Both parental species are present here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινελίνοι Φυλή Coccinellini

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Had seen these eggs the day before, but when I checked on them the next day this beetle was eating them. Must have been 25-30 eggs.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 02:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjlees

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrichardabbott

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020

Περιγραφή

herb

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

tashap

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 08:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t7iguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 08:54 AM EDT

Περιγραφή

Tiny baby spiders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crows712

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 04:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 04:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reemarad

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 05:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_gwin

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 05:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 02:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 09:07 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 08:37 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο Dasypus novemcinctus

Παρατηρητής

markwlasalle

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2020 02:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nprice

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 03:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plectrudis

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 04:17 PM CDT

Περιγραφή

Observation is of the large, green caterpillar[?]. On a Smilax leaf.

From a hike at Buescher State Park. For the 2019 City Nature Challenge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2009 04:33 PM EDT

Περιγραφή

Batsto Lake, Wharton State Forest

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katie504

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 05:32 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kps

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2020 05:56 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 07:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 12:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbui

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2020 08:17 AM UTC

Περιγραφή

Locally common in tupelo-maple-sweetgum swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timbir5

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 09:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 09:57 AM HST

Περιγραφή

Plants glabrous, not glaucous. Leaves obtuse, smaller leaves truncate, larger slightly cordate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildflowersuz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 12:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2006 10:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 10:11 AM CDT

Περιγραφή

Smilax tamnoides on the left with larger flowers and Smilax rotundifolia on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruggedbynature

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2017 11:29 AM EST

Περιγραφή

Will edit later

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα Υποσυνομοταξία Angiospermae

Παρατηρητής

jaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 11:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2020 09:32 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 01:11 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a43560

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 10:13 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα Neogale frenata

Παρατηρητής

mammelton50

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2007 09:12 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sghereford

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2004

Τόπος

Old Headquarters (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arnel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 12:34 PM PST

Περιγραφή

A Drain Fly (Clogmia albipunctata), photographed in Sunnyvale, CA. Identified by comparing with all of the Moth Flies (family Psychodidae, subfamily Psychodinae) depicted in the reference cited below; C. albipunctata seemed to be the best fit in terms of wing shape, wing ornamentation, hairiness, and antenna characteristics.

Note: C. albipunctata is also known as the Bathroom Moth Midge.

References:

  1. "Subfamily Psychodinae" (n.d.), BugGuide. Retrieved on 1/10/20 from https://bugguide.net/node/view/64068

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 03:43 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktramel

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2019 05:14 PM CDT

Περιγραφή

In shallow riffle (maybe 2 inches) with heavy debris and under heavy shade from trees. Approximately 10 feet upstream from drop off into deep pool of longear sunfish

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

logster

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 09:35 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίδες Οικογένεια Chrysopidae

Παρατηρητής

birderdt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 05:27 PM CST

Περιγραφή

Egg dpiral found on my vinyl back door

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ktramel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 02:45 PM UTC

Περιγραφή

In shaded riffle area a couple inches deep under overhanging grasses

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός Haliaeetus leucocephalus

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 07:38 AM HST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylercannon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 09:49 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryophilo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 11:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunfishmoonlight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lori_leigh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 11:16 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας Alligator mississippiensis

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 06:42 PM CDT

Περιγραφή

These tracks were about 30 minutes old when the photographs were shot. Three of us watched the gator make them. The consensus estimate was that it was about ten feet long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

old-bean-adams

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2016 01:57 PM EDT

Περιγραφή

UCF Arboretum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός Haliaeetus leucocephalus

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2019 11:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericpo1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flowntheloop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2019 09:45 AM EDT

Περιγραφή

These beauties have gone to seed and are taking on some more autumnal shades! At the edge of a dense mixed forest, in a clearing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etantrah

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 08:50 AM EDT

Περιγραφή

"Fimbristylis annua (Allioni) Roemer & J.A.Schultes"; achenes lenticular, without a perianth, without a persistent style base/tubercle (pic 2), and with warts scattered over the surface; style branches 2 and fimbriate; plant a small, shallowly-rooted annual.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewlyjak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharon181

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2018 02:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heathersullivan2

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ungberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 02:02 PM EDT

Περιγραφή

@janetwright here are some lateral sepals from each of the keybreak, on the left is long fimbriate X caroliniana, and on the right is ciliate X ambigua. The middle... I can't remember but it might be the irregularly lacerate margined X platylepis. These can be found subtending each flower (2 per flower).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mzplatypus

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2019 10:28 AM CDT

Τόπος

houses (Google, OSM)

Περιγραφή

Two instars of caterpillars on Herbwilliam plant.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 10:37 AM CST

Τόπος

Biloxi, MS, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

In a coastal island marsh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 09:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mertensia

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 12:39 PM EDT

Περιγραφή

I do not know if this is S. herbacea or S. pulverulenta.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwabrams

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 11:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_bickley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 11:44 AM EST

Περιγραφή

35,35,202,235.102509

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Perry county

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcferny

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 11:51 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilia29

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylermarcee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sinisterpotato

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Dislodged by flooding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adiamond

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2010 11:29 AM CDT

Τόπος

Rutledge, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valerietheblonde

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2018 08:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2019 08:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 10:44 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassy_porter

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyj1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyj1

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 02:13 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

airalcorn2

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2019 11:34 AM CDT