Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmurray74

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2017 01:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Groton, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρος (Γένος Citrus)

Παρατηρητής

carlymacquarrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 09:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 02:59 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Apothecia are up to 2.5mm. On a big and very wet log in a creek.
Pachyella clypeata was also on the same log.

Ετικέτες

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

snakeskin_grisette

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 06:39 ΜΜ UTC

Τόπος

Portersville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwhalon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bwhalon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2020 02:27 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nadyakorinfsky

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2011 12:37 ΠΜ AEST

Περιγραφή

This amazing fungus is lumenous!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calloohcallay

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 04:12 ΜΜ HST

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

on serpentinite outcrop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2020 01:55 ΜΜ EST

Περιγραφή

Tiny black balls with spikes on decorticated hardwood tree, still standing. Sharing the tree with Patellaria crassispora and Hysterobrevium mori.
Spores hyaline, with one septum.
Asci 8-spored, IKI-.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 02:38 ΜΜ EST

Περιγραφή

On a hardwood stump. Some spores will 3 septa.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 11:48 ΠΜ HST

Περιγραφή

Erumpent yellow fungus that looks like Colpoma. I did not know the type of tree that this twig was from.

Bonus in the first photo is the beautiful bug with purple appendages!

Second photo is a closeup of the fungus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el-kizi-1204

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 07:17 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperj

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidepuddu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 02:00 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 03:04 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I would love to know what these are. As you can see by the Springtail in the first shot, these are only 2mm or so across. Growing among moss and liverworts on living wood (I wish I'd noted the plant species at the time).

Almost Lachnum like with the furry edges but lacking a stipe and some specimens containing a fluid in the centre reminiscent of Sphaerobolus stellatus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tianabaca

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 11:38 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beccaepollard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2018 05:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2019 04:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

On Pinus resin. Claussenomyces olivaceus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 02:36 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Originally IDed as a Colpoma; on Vine Maple branches

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hortje

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017

Περιγραφή

Fungi mass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merlu

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 05:59 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennipeters

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 07:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2016

Περιγραφή

Claussenomyces australis
Identified as Helotiales on Bowerbird by Reiner Richter: "I agree with Tamara, Claussenomyces australis - another good find as these are rare. I have only seen them on Eucalyptus regnans logs - yyours looks possibly like Eucalyptus too."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Erupting from large black canker on white pine (no needles, dead? need to reconfirm). Pinus/Larix plantation with some Populus tremuloides, crataegus and Rhamnus cathartica. Possibly Tympanis hypopodia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myxomop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2014

Περιγραφή

Growing on old, hardened conifer pitch.

Collected with the California Lichen Society.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)