Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 08:50 PM NZST

Περιγραφή

Sub-adult female hiding under water. She jumped into the stream after being disturbed by light. Holding on to sticks at bottom of stream to avoid floating back to surface.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2020 11:28 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:21 PM NZDT