Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatten

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2019 04:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

What do they eat in Monterey and points south that make their cerata so pink?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blue_celery

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζιτζίκια (Οικογένεια Cicadidae)

Παρατηρητής

josroger

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2013 08:14 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 03:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 10:20 ΠΜ PDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

humanbyweight

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinpsych

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 02:43 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcastaneda211

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluvial12

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

feather

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 11:58 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tiny creature- about half a centimeter long, I think. This reminded me of a scorpion but without a tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2011 02:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 11:09 ΠΜ PST

Περιγραφή

Great outing with fellow iNatters @finatic and @pileated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 11:17 ΠΜ PST

Περιγραφή

Great outing with fellow iNatters @finatic and @pileated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 01:43 ΜΜ PST

Περιγραφή

Great outing with fellow iNatters @finatic and @pileated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 12:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Errrr...."something hat?"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

socialoutdoorsman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2017 09:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 12:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gawie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2014 12:00 ΜΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2016 01:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2014 03:34 ΜΜ PST

Περιγραφή

C56 2479

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mazer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2015 03:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2011 09:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terrydad2

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 11:38 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cspirrone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2017 03:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2017 09:34 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on the trunk of a Quercus kelloggii, these singlet mushrooms measured about four to five mm in cap diameter

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 02:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2017 02:35 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 11:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 02:49 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 02:57 ΜΜ PST

Τόπος

Woodside, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 04:05 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 03:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2016 01:02 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2016 02:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 10:43 ΠΜ PST

Περιγραφή

Mushroom with dark brown cap, spongy yellowish-orange underside, and red stipe.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torres-grant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Yellow & red stipe did not turn blue from handling

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izaj

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2016 04:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2016 09:09 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

funforme2

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2016 11:08 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2013

Περιγραφή

On display at the Santa Cruz Fungus Fair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tazarya

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016 01:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

CA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

truthseqr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 08:35 ΠΜ PST

Περιγραφή

Tri-colored brown mushrooms with dark center. (Coyote Trail)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_syskine

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 09:52 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2016 07:50 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krishna_villavicencio

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2015 01:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hawnzd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2016 11:05 ΜΜ PST

Τόπος

Tacoma, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

dottybw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2016 09:27 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 04:53 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 09:09 ΜΜ PST

Περιγραφή

Total count of 36

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 01:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbgosling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2016 10:06 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigalw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2016 11:30 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2011

Περιγραφή

No odor or taste.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbell

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2016 02:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 05:29 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Uploading some of my unknown or partially identified plants from Sugarite Canyon SP in late July. I need some help on these. Most were photographed along the Lake Maloya Trail.

This is a wetland plant growing on a most embankment near the lake shore. Apparently past blooming (see wide shot in 2nd image).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 12:21 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reallifeecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 01:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 12:30 ΜΜ PST

Περιγραφή

found in mixed tanoak/Doug fir/redwood forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2016 12:54 ΜΜ PST

Περιγραφή

either a non-red-pigmented singeri or H. olivaceoniger sensu CA if that's a real thing...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 09:50 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 03:10 ΜΜ CET

Περιγραφή

Buiierfly in Satara, Krugerpark,
But which one?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 02:00 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 03:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 10:54 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2016 09:44 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiana3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 02:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexdererova

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 12:06 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

libbing_life

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 01:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ewrunn1ng

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 10:31 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 04:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 11:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 02:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing amid moss on a dead madrone.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenledbetter

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 03:29 ΜΜ CST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 01:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

1st pic is when mushroom first comes out; then it looks more like 2nd pic - yellow and some oozing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgnpark

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 11:07 ΠΜ PST

Περιγραφή

Unknown black mushroom

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

stephen_sikes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 02:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2016 04:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

Blue?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_sikes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2016 03:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beaglesmith

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2016 11:47 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2016 12:59 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forajido

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2015 09:21 ΠΜ -05

Περιγραφή

Minca, Via Filo Cartagena

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2016 02:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 02:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 03:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

Not positive on the identification, but it looks pretty close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izaj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 02:38 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing under Eucalyptus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 12:01 ΜΜ PST

Τόπος

California, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαντώδη (Τάξη Mantodea)

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2010 12:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 01:04 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raquelcrites

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 01:49 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing out of Redwood duff
Only two together spotted only once that day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newtpatrol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2016 05:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

americannaturalist90

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2016 04:23 ΜΜ PST

Τόπος

Albany, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2014 12:40 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 09:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdvmushroom

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2016 03:37 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

baldwinamber

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2016 09:30 ΠΜ PST

Περιγραφή

Tree 8

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2016 11:16 ΠΜ PST