Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenandphillip

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 01:51 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seatomypants

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 04:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim122

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 07:10 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hflamholtz

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 02:41 ΜΜ EDT

Τόπος

Cayce, SC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zirick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 04:24 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherwinton

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 12:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pecosvalleydiamond

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 02:06 ΜΜ CDT

Τόπος

Clinton, MS, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

royaltyler

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayaich

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 12:36 ΜΜ CDT

Τόπος

Conway, AR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:14 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tallpaultheforester

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2023 03:28 ΜΜ CDT

Τόπος

Magnolia, AR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizzardscout

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurietd

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 02:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurietd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 07:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saramowbray

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:56 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reg01

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 03:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reg01

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:19 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bria_g

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gneidlinger

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 10:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbrianhendrix

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 12:20 ΜΜ CDT

Τόπος

Dickson, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 01:15 ΜΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeancapcha

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 10:53 ΠΜ -05

Τόπος

Huánuco, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 01:45 ΜΜ CDT

Τόπος

Ambo, PE-HC, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 12:37 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielcaceres

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Yauli, PE-JU, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgraue

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 10:35 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ochillee

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 12:04 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 01:26 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Locally common in recently burned mesic longleaf pine woodland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momsavang

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 08:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Spotted on a country roadside in sandy clay. Apparently this violet variety thrives in poor soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark935

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 01:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philipabishop

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manplanpanama

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 04:53 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misspt

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 01:22 ΜΜ CDT

Τόπος

Petal, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillipbarlow

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 04:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 12:00 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Jena's Vision Trail/Jena Town Park Complex. Habitat: trailside in mixed pine-hardwoods

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_pearlstein

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:42 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Maybe, or Nabalus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathanclark

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 01:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Sicily Island Hills (JC "Sonny" Gilbert WMA). Habitat: roadside in hilly upland hardwood forest/mixed pine-hardwoods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annieliveoak

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 05:10 ΜΜ CDT

Περιγραφή

rare in this mixed natural upland forest. Private COG campground N of Pollock. Thanks to all who looked at this!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vphollyhill

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 10:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palustris314

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2018 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdunlavey

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stususs

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 08:20 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crocodilebrach

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 12:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Brevard (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allen820

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jilliankern

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 11:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenda_sanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 02:50 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash2016

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 06:04 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gleditsia

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 07:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 07:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteoak

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 03:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danbadlands

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 01:13 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Rich woods. With Taylor & Melanie Spaulding.

DDS 17,018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

okinney

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:08 ΜΜ EDT

Τόπος

Rome (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botanylicious

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 06:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corsontreeservice

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Could this be the V. palmata Red Hills variety?

The last image is from another nearby plant that matches the description of the three-lobed V. palmata var. palmata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2022 05:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gustavcappaert

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_hunt

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2014 05:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

farmacydoc

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2020 01:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 02:57 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Common in mesic pine-oak forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 03:11 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Common in mesic oak-hickory-pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2019 01:44 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Locally common in dry-mesic oak-hickory-pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 10:38 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Common in mesic pine-oak forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Leaves variable, some pubescent on petioles or surfaces, others glabrous, early leaves unlobed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khashagen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williammcfarland

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Locally common in mesic oak-hickory-pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darrelbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 04:02 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Largest, most divided leaves I have seen on this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adfloyd

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 02:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2020 02:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peggeesoo

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 02:40 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 09:01 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gjmick

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 04:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groverbrown

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)