Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobmcd

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 03:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos var. domesticus)

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2023 02:25 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπλε Παγώνι (Pavo cristatus)

Παρατηρητής

snake_smeuse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2005

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

pic from my dad, uploaded with permission.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio_arce

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 09:36 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 09:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandovaca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 02:27 PM -05

Τόπος

Hamadryade Lodge (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on flowers of Gongora sp

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

that_bug_guy

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 03:05 PM EDT

Περιγραφή

Lifer!

I was sitting near the geese and ducks when in the distance, I saw a small bird running along the shore. It was tiny compared to the Canada Geese. What was funny was that it kept wagging its rear all over the place! It was an exciting sight and I may have seen last year too. The Spotted Sandpiper may be an annual visitor of Marita Payne Pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshieslunchbox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 06:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 07:20 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshieslunchbox

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:46 AM CDT

Τόπος

El Reno, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 02:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliereid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 09:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elpatitojuan

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:47 PM UTC

Περιγραφή

De las mariposas más comunes de este lugar. Se reproducen en la selva, pero salen a los bordes con hierbas para alimentarse de néctar.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elpatitojuan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 05:58 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elpatitojuan

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 02:53 PM UTC

Περιγραφή

En flor de Bidens alba. Había muchísimas.