Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 10:43 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 07:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 10:34 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 11:39 ΠΜ CST

Περιγραφή

Even the squirrels were cold this morning :)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλάζια Κίσσα (Cyanocitta cristata)

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 11:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 11:53 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 10:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This little downy has become a regular at my house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Please excuse the long-winded comments here, but this was just too special not to share with my iNat friends.

I was on the back deck of my house a while ago, adding sunflower seeds to a feeder that the siskins and goldfinches had about depleted. I saw some movement in one of the live oaks which hangs over my deck and saw that it was a Nashville Warbler. This is a common migrant in central Texas, but I had never gotten any shots of one in my yard. I went back in the house, grabbed a camera with a 100-400 mm lens and came back out on the deck to try to get some identifiable shots of the Nashville. I saw it occasionally popping in and out of view, but it would never give me enough time to get an identifiable shot. So, I'm standing there getting frustrated at the Nashville when suddenly...a Golden-cheeked Warbler started singing about 8 feet from me!

Golden-cheeked Warbler is an endangered species which nests nowhere but Texas. I have heard them from my property two or three times in the past years and seen a male nearby a few years ago, but the habitat in my neighborhood is certainly not prime for the species, but I do know they are around this immediate area in small numbers, but can be very difficult to find. Normally I have to go 30 or so miles from here to see this species, and then it is always iffy whether such a trip is successful. So, now this Golden-cheeked cranks up in song at 4 PM on an overcast and windy day right at my back door...AND I'm holding a camera! Long story short, I took 150+ images from as close as 6 feet as this mature male GCWA foraged in my live oaks! The bird seemed totally unconcerned about me blasting away with the camera and was busy grabbing small worms, etc. It was terrifically exciting. The bird spent at least 10 minutes above my deck, and sang 5 or 6 times, then flew off toward the more wooded property west of me. Golden-cheeks are quick to abandon locations where human habitation is too dense, but hopefully a place like my neighborhood where all the houses are on 2-3 acre sized properties, is more conducive to the bird sticking around. Anyway, first time I have photographed the species in this area or even in Hays County. And I never did get any shots of the Nashville. Somehow that is just O.K. :-)

By the way, the "out of range" designation which usually pops up on the iNat maps of any report of this species near Austin, is incorrect. The area of the Edwards Plateau just west of Austin is, and always has been, part of the normal range of this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 06:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 12:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 12:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 12:04 ΜΜ CDT

Περιγραφή

My favorite baby bird!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2020 04:35 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 10:58 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 02:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2020 02:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 12:49 ΜΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 09:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 12:36 ΜΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 03:26 ΜΜ CDT

Περιγραφή

This is my fourth posting of this same nest, starting June 26, 2019.
https://www.inaturalist.org/observations/27718328
https://www.inaturalist.org/observations/27780904
https://www.inaturalist.org/observations/28145676
One chick hatched July 3, I think. There are now two chicks in the nest just a few days from fledgling. I'll try to keep some photo records of them as my time permits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 12:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 02:57 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Two adult Killdeer had four 1 day-old chicks which were scampering all over the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2019 03:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2019 12:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

jwn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 09:04 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2019 12:54 ΜΜ CST

Περιγραφή

Was surprised to find two seperate Winter Wrens without much effort today.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 10:53 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2019 11:50 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2019 08:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cameralenswrangler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 12:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2018 10:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 11:21 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 08:52 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 10:25 ΠΜ CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 10:03 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινη Πάρουλα (Setophaga petechia)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 11:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2003 08:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cactus Wren
Campylorhynchus brunneicapillus
adult at nest
Tucson, Pima Co., AZ
8 April 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2018 10:33 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Brushy Creek- Williamson Co TX

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

oddfitz

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 10:06 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2018 11:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

This Robberfly I was following and it decided to land on my tripod leg, so took a few shots, then it went to a large concrete filled steel tube, then flew out caught a Grasshopper and decided to land on the tripod leg, again got a few shots then it took off I couldn't find it for a bit till I noticed it perched on the Lens strap around so had to take the last photo with the Cell phone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2018 08:58 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fiddleman

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 10:57 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2018 02:58 ΜΜ CDT

Περιγραφή

squinting in the afternoon sun

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 09:26 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Pecos River Canyon Val Verde Co TX

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2018 09:43 ΠΜ CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Southeast Metro Park,
Travis Co., Texas
17 March 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

tfandre

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανική Ροδόσπιζα (Haemorhous mexicanus)

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2018 10:06 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2018 09:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινος Χυμοπότης (Sphyrapicus varius)

Παρατηρητής

gpstewart

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2018 08:39 ΠΜ CST

Περιγραφή

Forest Creek, Round Rock, Williamson Co TX

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericisley

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 10:52 ΠΜ CST

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briangooding

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2017 12:37 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Male Pachydiplax longipennis attempting to wipe rain from eyes

I went out the other day as it was about to rain to see if I could follow some dragonflies and find the best types of places they hole-up when it rains.

I got there a little too late and the rain was coming down pretty heavily so I just hung out under some tree cover and looked around.

As I moved from one covered spot to another I saw this lone Blue Dasher clinging to a branch, sitting there as it rained. He kept trying to wipe the large water droplet that had accumulated near the vertex but he was unable to dislodge it.

I don't know what it is like to see like a dragonfly but I imagine the water must distort the vision quite a bit. As well it could possibly have been a grooming response (just as if other detritus where resting on eyes) and not been related to the fact that the water may distort vision.

Either way, kind of funny to watch.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2009 08:57 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Cactus Wren
Campylorhynchus brunneicapillus
Catalina,
Pima Co., Arizona
15 March 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 11:23 ΠΜ CDT