Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeseniapaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javs_mx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 10:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javs_mx

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nardsrv

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 10:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavier412

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 01:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 11:00 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgar_saavedra_c

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:55 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javs_mx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 09:33 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zucethfloresflores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 02:42 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielmuro

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 11:44 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 09:01 ΠΜ CST

Περιγραφή

Libando flores de Agastache mexicana

Para el proyecto Aves haciendo cosas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawalrus

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:01 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυοψιττακός (Myiopsitta monachus)

Παρατηρητής

jalbersr

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscadena_biopic

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 07:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_atrogularis

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mainter_gonox

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 03:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeseniapaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 12:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erin_islas

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 02:21 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 03:07 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 08:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

lidiag3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2023 11:01 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeseniapaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 11:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2023 09:08 ΠΜ CST

Περιγραφή

Libando flores de Agastache mexicana

Para el proyecto Aves haciendo cosas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lizsosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 11:32 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 11:15 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 07:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορθόρραφα (Ανθυποτάξη Orthorrhapha)

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 07:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 07:52 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 11:02 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiscadena_biopic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 09:14 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariellopezpics

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 10:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javs_mx

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 01:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel4645

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 08:45 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2023 12:47 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 11:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 01:01 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 12:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 11:59 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 11:46 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 04:05 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:40 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:34 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

sosar

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:12 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικάνικος Νυχτονόμος (Tadarida brasiliensis)

Παρατηρητής

carlospaz98

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 05:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

ignaciomra1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Coahuila, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscar49715

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisivancm9_

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 08:16 ΠΜ CST

Περιγραφή

Abundantes y creciendo sobre un montón de ramas de árbol.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evelyn12

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2023 09:18 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_ruiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 03:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκρίζο Αγριοκούνελο (Sylvilagus floridanus)

Παρατηρητής

antoniolp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 01:19 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Των Βράχων (Otospermophilus variegatus)

Παρατηρητής

kruguer_munguia

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

didier293

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 08:10 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoatzin

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 01:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Anas diazi

Παρατηρητής

alvamartinezaf

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 10:25 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocastanedasanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 08:21 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la_yok

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2021 03:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_reinoso

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 04:14 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocastanedasanchez

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2019 09:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_ruiz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:32 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rul92

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 09:49 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

piedragil-galvan

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 11:28 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Ejemplar solitario, perchado en la copa del árbol.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:31 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hector_naranjo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 11:39 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 12:58 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εννιάζωνο Αρμαντίλλο (Dasypus novemcinctus)

Παρατηρητής

marcelo_aranda

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:15 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:56 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:48 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergioserch

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2022 09:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2023 09:09 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicajaso

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 11:55 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 11:49 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leo_ponce98

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 09:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandrocalzada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2013

Περιγραφή

was found under bark in a Quercus-Pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

albertoglezba

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 11:57 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen_lizbeth1

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 01:39 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieflomz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 04:13 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieflomz

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:26 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlieflomz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:00 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheo

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:37 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilarol

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:28 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efrain_octavio

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 09:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericksus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelinabeloff

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anp_sgyla

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariocastanedasanchez

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:22 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinsv

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 10:47 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoatzin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teamtzibim

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carloscalderon

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 08:41 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

newman3

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 01:58 ΜΜ UTC

Τόπος

Xochimilco (Google, OSM)

Περιγραφή

Lo encontramos en una chinampa, en un área de muchas raíces...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejido_tlacotenco

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 02:15 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Tomada por: Antonio Hernández

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zipactli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 04:41 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejnadal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 04:40 ΜΜ HST