Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarraziel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2020 10:27 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryanpfeiffer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 05:47 PM EDT

Τόπος

Groton, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

All photographed on the same day in the Noyes Pond Basin, Washington and Caledonia counties, Vermont

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snooplion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2017 04:38 PM CST

Περιγραφή

The images shown were taken at the Purdue Electron Microscopy Facility after I had the opportunity to isolate and name this phage. It is now listed in the Actinobacteriophage Database under the name "Zigan". This phage was isolated from a soil sample and grew on the host Mycobacterium smegmatis mc²155. It has not been sequenced yet, as of October 2020.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεσοστίγματα (Τάξη Mesostigmata)

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 03:00 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2019 10:13 AM CST

Περιγραφή

Found in a drift net on a small creek-bank spring. Appears to be mostly troglomorphic, with only tiny eye spots remaining.

Approximately 3mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2018 03:45 PM CST

Περιγραφή

From a drift sample at a small spring opening. Sample was collected with permission.

Body length: ~1.2mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beschwar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 01:49 PM CDT

Περιγραφή

Typhloelmis finegan (Barr, Gibson, and Diaz, 2015)

Collected in drift at a spring on private property. Accessed and collected with permission and permits.

This is only the second adult specimen ever collected of this species. Barr et al, 2015, described the species based on a single mature female, plus larvae.

Edit: 11/21/2019 Dr. Cheryl Barr has examined this beetle. Unfortunately, it is a female. The male of this species remains undescribed for now.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaacthelord

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in cave. Eyes ABSENT!
Batrisodes 12
Posted with permssion from owner and collected under proper permit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dakotabirder

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2017 06:56 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

One of the rarest, if not the rarest, frogs in the United States. These two individuals were found at a site where the Arizona Game and Fish Department had reintroduced the species about two years earlier. However, it was thought that the reintroduction might have failed, because three surveys since then had not turned up any Tarahumara Frogs. This was the first known sighting of the species here since the release nearly two years earlier. Also entered in HerpMapper.org.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glmory

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2017 09:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαρόμπουφος (Ketupa zeylonensis)

Παρατηρητής

sibam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018 03:13 PM IST

Περιγραφή

The individual was rescued from Silcoorie Tea Estate, Cachar, Assam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellen5

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a really large but docile spider who was resting in the shower facility, before sunrise. Later in the morning it had disappeared and did not return.
In the last photo, a sense of the body size - easily 2.5 cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 11:44 AM CDT

Περιγραφή

Maybe...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catenatus

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 12:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βουκεφάλα (Bucephala clangula)

Παρατηρητής

gcwarbler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 1979 03:00 PM CST

Περιγραφή

I'm uploading these field sketches of two goldeneyes which were studied by a group of birders at Austin's Hornsby Bend in November 1979. One of these female goldeneye's generated a lot of discussion as to the possibility of it being a Barrow's. Despite much detailed research and @greglasley's photos*, no definitive conclusion was ever reached.

  • http://www.inaturalist.org/observations/5105221
    The present record applies to the other female duck, a standard (if rare for the area) Common Goldeneye. Note: My sketches, done the same day, were intialed by me with the date "11/17/78" but that year is in error.

My eBird checklist for this date lists both birds as "Common Goldeneye":
http://ebird.org/ebird/tx/view/checklist/S16836222

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 10:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

element-spn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017

Περιγραφή

size : about 5mm
Green Tortoise Beetle ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connor22

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Black-spotted Newt found in Cameron County and photographed for the Meet Your Neighbours global biodiversity project. http://meetyourneighbours.net

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crotrox

Ημερομηνία

Μάρτιος 2015

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eabare

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

All the same newt individual found under cover board on a cold (~4C) windy morning. After release we watched it burrow back into a little mud fissure. No cloacal swelling or tail-fin. Considering the size (1.5g, 4cm SVL), this is likely a juvenile. Owner explained that the last time they had seen any newts breeding was 2 yrs ago in this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cris-tzabcan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

México (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kforks

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 02:12 PM CDT