Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rickowen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2018 12:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2015 10:46 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα (Vespula vulgaris)

Παρατηρητής

denispeace

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 07:43 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nailsonjr17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 09:54 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shivaprakash

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2011 12:14 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fatroosterfarm

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 10:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

smeierotto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2017 11:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herbivorecr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2020 01:15 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susnyder

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019

Περιγραφή

Bald-faced Hornets built their nest around this boot thrown over a utility wire on a backroad near the Village of Howard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_ackerman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conycondor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 10:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ljr2018

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 06:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Nest appeared inactive, no hornets seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tegsthegemini

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 10:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Kalamazoo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sabinalucke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 12:06 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Not certain on the ID, but given their reputation I didn’t want to get much closer for pictures

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suebarnum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 02:42 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Building a nest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikinama

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 04:18 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Wasp nest?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luo_qing

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2022 01:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 02:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocetanza

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 10:39 ΠΜ CDT

Τόπος

Homún, MX-YU, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

martin_de_jong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 03:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2015 04:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

With Allyson Yarra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allnaturmel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 06:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdogg1313

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 07:56 ΠΜ MDT

Τόπος

Alta (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dabailey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 12:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2022 05:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidfraser1-

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 11:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katedolamore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 10:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narwahl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 04:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebear

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwendy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 02:37 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdonner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 07:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 09:34 ΠΜ EDT

Τόπος

Hinsdale, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

qiao1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 08:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

tomeubosch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 02:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devjohnstone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:54 ΠΜ ADT

Περιγραφή

Avonport, Oak Island Road (hanging from a pine directly over the road).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courrierdebois

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:41 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

vespawatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 12:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aphw

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 04:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swz_ottawa

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 08:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

vespawatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 12:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Dit is het tweede nest op deze locatie.
De vorige keer is Christophe Noelmans het nest komen weghalen.
Hopelijk kan het nest zo spoedig mogelijk verwijderd worden voor het nest zich verplaatst.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χάρτινη Σφήκα (Polistes gallicus)

Παρατηρητής

david_gispert

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 08:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

calelewi

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 03:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

vespawatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 07:00 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Nest size estimated about 25 cm diameter.
Connected on inside of roof of garden shed.
Nest removed on 19/07/2022 at 22h without poison, using plastic bag and knife to sever connection with roof of building.
Closed plastic bag with tape and stored in closable bucket.
Nest remained intact and can be dissected for analysis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασιατική Σφήκα (Vespa velutina)

Παρατηρητής

vespawatch

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:38 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Ze bevinden zich juist boven een deur van een oud gebouw en groeit aan een razend tempo want heb er over enkele dagen binnen geweest en heb niks opgemerkt. Wat moet er mee gebeuren ?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphanous

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 01:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamclayburn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2015 05:16 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insectology

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 12:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karen762

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 11:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doomsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 11:16 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

untamed_wildlife

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 03:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Σφήκα (Polistes dominula)

Παρατηρητής

khd

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 01:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendrol

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 05:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Passaic County (Google, OSM)

Περιγραφή

Progression of nest. 1st photo: 7/10/2022, 2nd: 7/3, 3rd: 6/12, 4th: 6/9, 5th: 6/2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 09:29 ΠΜ CST

Τόπος

礁溪鄉, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

雄 ♂

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sidfrancis

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:11 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaf2103

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 06:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcentavo

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2017 02:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Found this Tarantula rolled up in coffee leaves in a wild coffee tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beavisnail

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2022 11:44 ΜΜ -05

Τόπος

Sucumbios, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ideer

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 12:09 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

toutterrain

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 03:55 ΜΜ EAT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulopaixao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2015 01:33 ΜΜ -04

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Υπογένος Polistes)

Παρατηρητής

patricia407

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 11:06 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiaanbosma

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 11:43 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blkvulture

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 06:05 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fadzrun

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:39 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:33 ΜΜ +08

Τόπος

Sabah, Malaysia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2022 10:06 ΠΜ CDT