Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

County record - Union county.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

May be a remnant of a homestead that was here prior

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayeeinin

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 03:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyg

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2023 02:26 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tararat

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

illinoisbotanizer

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoorsie

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 06:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Looks a heck of a lot like Vittaria?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rynxs

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berna

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2023 03:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grantfessler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a sandstone ledge between A. pinnatifidum and A. bradleyi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmidden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmasell

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rarecatsnake

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

High ground at edge of swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First photo compares Carex intumescens (right) with Carex grayi (left).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abelkinser

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedge

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob375

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmidden

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)