Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

angelinakorovchenko

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 02:59 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalisttt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 03:20 PM +09

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερίγερο Γένος Erigeron

Παρατηρητής

yuriydanilevsky

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:33 AM MSK

Περιγραφή

что-то для канадского необычно выглядит, было несколько похожих растений по микрорайону

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranchine

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 02:29 PM +05

Περιγραφή

Может подвид какой?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstantin_m

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 02:54 PM MSK

Περιγραφή

В саженом липняке на месте когда-то существовавших тут теплиц овощного совхоза Измайлово.
Стелющиеся, ветвящиеся и укореняющиеся при контакте с почвой практически в каждом узле пробеги, с запахом губоцветных.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:38 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evgeniir

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:22 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jt_f

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 02:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 02:58 PM +03

Τόπος

Syanno, BY-VI, BY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή Ζωή

Παρατηρητής

naturalist62058

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά Γένος Quercus

Παρατηρητής

atropha

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020

Περιγραφή

Два или больше растений.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mogilevich

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 01:10 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonmcmullen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 09:42 AM EDT

Τόπος

Oak Hill, WV, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalia_trifuz

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 12:21 PM UTC
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια Ομοταξία Actinopterygii

Παρατηρητής

kristina1782

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021

Τόπος

Тверь (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninavand

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 10:31 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lili_france

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:58 PM +03
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

itbeshon

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 02:35 PM EDT

Τόπος

Mikhaylovka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

llavella

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:22 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή Οικογένεια Asteraceae

Παρατηρητής

dasha_ivushkina

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 11:55 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

altctrl

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:07 PM UTC
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

ann647

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 12:45 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinav

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 03:02 PM +05

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρτεμισία Γένος Artemisia

Παρατηρητής

saranchine

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 03:07 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

daba

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 10:32 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saschahaberkorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:23 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaakko16

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 12:29 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 09:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toddtucker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2017 04:02 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλυσσο Lobularia maritima

Παρατηρητής

viktoria_shevchick

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 08:57 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nestr

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 03:41 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderdubynin

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 06:51 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheyennefanning

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 01:11 PM EDT

Τόπος

Indianapolis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dvi

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 01:46 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oleg_kosterin

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 06:50 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mitrula_paludosa

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 03:40 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rishaldio

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:47 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Νερόκοτα Gallinula chloropus

Παρατηρητής

w_shakhparonov

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 10:36 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svetlana_katana

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 11:53 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tanniii66

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 06:41 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinkwaugh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρό Περικοκλάδι Convolvulus arvensis

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 01:29 PM CEST

Τόπος

Malmö, Sverige (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arkantor

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 12:54 PM CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alina_klu

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 02:29 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleksandr_levon

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-lapin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 02:26 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-lapin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 11:08 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος Solanum nigrum

Παρατηρητής

elenasuslova

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 01:11 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2019 01:06 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanetteford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2019 02:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefforear

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 11:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 07:25 PM PDT

Περιγραφή

California Beach, Lake Tagish, Yukon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnathan_siren

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 04:22 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oskuikyarredondo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:16 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theintrovertstrail

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 03:50 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elprofer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdkt

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 06:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη Γένος Malva

Παρατηρητής

enmiko

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 06:44 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρπούζι Citrullus lanatus

Παρατηρητής

olenula

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:26 AM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenasyutkina

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 06:45 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkishor

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 05:59 PM IST

Τόπος

Robi Gaon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetperry

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waltersmania

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2021 04:06 PM CDT

Τόπος

West Plains (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yurii_basov

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 10:37 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadya_n

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 02:13 PM +06

Περιγραφή

Рядом растёт очень похожий подмаренник, но плоды с желтоватым оттенком и немного короче и шире листья: https://www.inaturalist.org/observations/56945769
На последней фотографии они вместе.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουκαμβίλια Γένος Bougainvillea

Παρατηρητής

danielavelasco

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:32 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nechampion

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:43 AM CDT

Τόπος

Memphis (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saranchine

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 02:35 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος Solanum nigrum

Παρατηρητής

alexandra_gruzdeva

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 05:56 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο Γένος Solanum

Παρατηρητής

aliaksandarmialik

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 04:19 PM +03

Τόπος

Mazyr, BY-HO, BY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

v199rus

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 03:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mashat

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 09:08 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofya_hm

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:54 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim_prokhorov

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 08:47 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vadim_prokhorov

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 07:38 AM MSK

Περιγραφή

Galium pseudorubioides = G. boreale x G. physocarpum (G. rubioides)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gennadyg

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 03:07 PM MSK

Περιγραφή

не пойму, что за разновидность с белыми цветами

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στύφνος Solanum nigrum

Παρατηρητής

naturalist57011

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 05:48 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο Γένος Solanum

Παρατηρητής

oonharn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:14 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκλήθρο Alnus glutinosa

Παρατηρητής

apollololo

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 11:43 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yaroslavmagazov

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 06:35 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euronull

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 12:46 PM MSK

Τόπος

Tomsk (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 01:11 PM MSK

Περιγραφή

Э76

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranatrizlom

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 04:36 AM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilywill

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 12:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristinop

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 06:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niffernewt

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 12:55 PM UTC

Περιγραφή

Along forest path, invasive species I believe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbht

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2021 02:26 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deirdresisi

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 01:37 PM BST

Τόπος

Dingwall IV7, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogeno

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:19 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 07:09 PM +05

Περιγραφή

Скрученные стручки чего-то бобового, полагаю..песчаный берег Иртыша, вокруг очень мало растительности

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadya_n

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 01:50 PM +06

Περιγραφή

На солонцеватых почвах. Вроде бы похож на П. Корнута, но в определителе Глазунова утверждается, что у П. Корнута должны быть бурые прицветники, опушённые по спинке.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vortigan

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 05:06 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ornitopterix_bentusii

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 05:50 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianavanadis

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 12:25 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viktoriabilous

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 10:11 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο Taraxacum officinale

Παρατηρητής

sofya_hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:47 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolai_nakonechnyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 08:02 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninacourlee

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 03:59 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημύδα Γένος Betula

Παρατηρητής

sofya_hm

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 12:57 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alopecurus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 07:47 AM +03