Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cernawsky

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2013 03:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navanbeukes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 1970 08:58 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Magnification: 0.5x / Zoom: 0.8x / CameraAdapter: 0.5x / Objective: 0.63x / MicroscopeName: Axiocam208

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2022 01:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvp

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2022 11:21 ΜΜ MSK

Τόπος

Galle, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 03:24 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baliwildlife

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 03:40 ΜΜ WITA

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haydee2021

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:23 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josylai

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 01:25 ΜΜ HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pl_stenger

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 07:29 ΜΜ +11

Περιγραφή

En train de pondre ?
Laying eggs?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 03:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φασματώδη (Τάξη Phasmida)

Παρατηρητής

deylagan

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2019

Τόπος

Sibuyan island (Google, OSM)

Περιγραφή

Stick insects on mating posture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Thailand (Google, OSM)

Περιγραφή

Found inside a cave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivier_cave

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 09:44 ΜΜ SAST

Περιγραφή

This picture was batch inserted from observations of Josiane Lips during a caving expedition in Namoroka caves.

All are cave-dwelling animal and were photographed in caves or at the entrance.

Please ask for additional pictures. Samples preserved in alcohol are available for researchers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwebb

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016

Περιγραφή

? webspinner


About 1.5 cm long , Spun itself into a web cocoon in container