Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 05:57 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwessel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcedo77

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2021 09:36 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seaheart88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2015 11:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_cicindela_guy

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 11:50 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tshahan

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwverser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:51 PM CDT

Τόπος

Wilburn, AR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laradrizd

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 09:58 AM PDT