Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narpus

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:57 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Under rock with ants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vespasdoiguacu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mason_s

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 05:06 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 10:54 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Claviger revelierei

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alvaro_alemany

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:33 ΠΜ CET

Τόπος

Sevilla, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 12:02 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaultlp

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 11:15 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 04:00 ΜΜ +10

Περιγραφή

in Strumigenys nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023

Περιγραφή

wasp found in the Labidus spininodis army. didn't realize they were there but luckily they did managed to get in as a "bycatch"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemala_vladimir

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 01:52 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliag

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 02:52 ΜΜ CEST

Περιγραφή

On a Formica sanguinea nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiesbue

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 01:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raedwulf68

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 04:07 ΜΜ CEST

Τόπος

Bous, Luxembourg (Google, OSM)

Περιγραφή

Former marl stone quarry: at the foot of a steep earthen bank running about in the sun amidst loose soil particles (Keuper marl)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bill-icbugs-lucas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birgerreibisch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 10:29 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lallas

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 11:04 ΠΜ CEST

Τόπος

386 62, Sverige (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lasselinding

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:44 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gunnerpoulsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 10:30 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturomaniak

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 10:57 ΠΜ CEST

Τόπος

Lipnica, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2023 02:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

runebjerre

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 02:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seeschwalbe

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 01:02 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonasrolighed

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 04:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhongqiwang

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2013 03:36 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensbokelaar

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019

Περιγραφή

ter plaatse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gccostello

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 06:03 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristian

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2013 12:01 ΜΜ CEST

Τόπος

Lund, Sverige (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenaquist

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 12:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_rickert

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2011 11:58 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyrae

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2010 11:22 ΠΜ BST

Τόπος

Gilston, scotland (Google, OSM)

Περιγραφή

Taken Armet Forest, Soutra.
Thanks to Bernhard Jacobi (terraincognita96) for the ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 11:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pederjd

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2021 03:39 ΜΜ SAST

Τόπος

Kerteminde (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teichmolch70

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tobi123

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 04:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist44427

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 05:35 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιολόπους Ο Θαλασσινός (Aiolopus thalassinus)

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 11:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Gotland, SE-GT, SE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plys

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 03:11 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 09:41 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

klavs

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 10:46 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Gnosjö, Sverige (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinhojhansen

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 07:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 08:32 ΜΜ CEST

Περιγραφή

New locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 11:56 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kohab

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2014 08:12 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terolinjama

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2021 05:31 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aga-ma

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2020 12:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janabehr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 12:15 ΜΜ CEST

Τόπος

Klein Todtshorn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpreudhomme

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dani331t

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 01:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_dannerbo

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2016 02:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rasmus_erhardsen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:26 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myrmecophil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:37 ΜΜ UTC

Τόπος

Quininde, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

myrmecophile beetle on the prey larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bsullend

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 10:35 ΜΜ CDT

Περιγραφή

At Atta mexicana refuse mound. F. mexicana feeding on A. mexicana workers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stenbjergehus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 04:12 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svend18

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2021 10:59 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 11:35 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Bolboceras armiger (Scopoli, 1772), female, to MV light, Møns Klint, Denmark, 17 July 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2021 09:33 ΜΜ PDT

Περιγραφή

in Lingren funnel trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kanze

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 05:19 ΜΜ SAST

Τόπος

Wilhelmsdorf (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensemil

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2019 02:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drosophila

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 02:42 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2016 04:24 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alek-mantis

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 06:47 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lund

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 11:04 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmrdk

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Περιγραφή

Two individuals on dead wood. When I noticed them they were in the position seen in the first two pictures. They were almost motionless and remained like that for a few minutes before they separated. I would be interested to learn what they were doing. Approximately 2.7mm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanbirkbc

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 01:46 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaodoudou

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 03:27 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfriedv

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2014

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedric_lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 12:51 ΜΜ PDT

Περιγραφή

in a Formica nest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miri_gutt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 12:28 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Unfortunately he died last night, his name was Frank

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdeding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2019 02:31 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φαλαγγίδες (Οικογένεια Phalangiidae)

Παρατηρητής

arachon

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:37 ΜΜ CEST

Τόπος

Kastrup, Danmark (Google, OSM)

Περιγραφή

Driest locality ever where i've found an opiliones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nvolik

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gildebro

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 03:36 ΜΜ CEST

Τόπος

Øksenmølle (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinhojhansen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:34 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Apparently a first for Denmark!
A solid family performance provided usable images: Mette 3H (my wife, mettehhh on Inat) saw the cricket, wondered about the size and encouraged photography, as well as placed the lip balm for size comparison; Theodor 3H (my son, theodorhansen on Inat) lit up the scene with his cell phone and I took pictures. Incredibly that a random sighting at a service station can be a first for the country!
Note pictures are taken shortly before midnight!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgreilhuber

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 05:53 ΜΜ CEST

Τόπος

Horn, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raedwulf68

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 05:55 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Former slag tip