Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jealousyjane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2021 04:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 11:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 03:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 03:14 PM EDT

Περιγραφή

Red oak, hickory, sugar maple

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

roundabout1812

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:43 AM EDT

Περιγραφή

Growing on hickory nut

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2021 12:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 11:09 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smschnerremd

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 04:11 PM EDT

Τόπος

Otterbein, IN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Section

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smschnerremd

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 02:08 PM EDT

Περιγραφή

Approx 3 cm tall. On soil in previously burned oak hickory woods.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 05:55 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy663

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 04:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 06:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwheidt

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 03:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2020

Τόπος

Indiana (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 01:58 PM EDT

Περιγραφή

Growing from soil under mulch. Disturbed area under poplar tree in front yard of country home. Recent heavy rains and humid conditions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcchris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 12:37 PM EDT

Περιγραφή

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsharp

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 06:00 PM EDT

Περιγραφή

The host appeared to be some sort of insect larva. Guessing on the genus ID, but I'm thinking this is one of the parasitic fungi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustindodson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 11:53 PM EDT

Τόπος

Unionville, IN, US (Google, OSM)