Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Μουφλόν (Ovis canadensis)

Παρατηρητής

bryan-maltais

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deckers27

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:50 PM PDT