Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Veraguas, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillaume_leotard

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 11:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelioboow

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2002 08:46 ΜΜ -02

Περιγραφή

Serra da Santa Eugênia 2022.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geovane_siqueira

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 10:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsbonfa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2022 12:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegocueva

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 10:07 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oli_in_gold

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snek_with_arms

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 09:12 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

razaborigen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:07 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 01:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leosmutny

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2017 04:05 ΜΜ CET

Τόπος

Zunil, Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinagerman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 08:47 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floradesantacatarina

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 01:06 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edson_guilherme

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpasch

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 12:40 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_lua_ju

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 07:22 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Beira da ponte de madeira

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renata_xavier

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 02:45 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2020 06:41 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 04:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 10:12 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deboas

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 10:27 ΠΜ -03

Περιγραφή

M. adansonii?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 04:29 ΜΜ EDT