Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 01:59 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bmack

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarangel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colincroft

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2023 12:07 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Video/audio: https://youtu.be/ZoW6CUVe0Hw (Sony RX10 IV)

Corresponding BugGuide submission: https://bugguide.net/node/view/2259178#3626519

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:22 ΠΜ MDT

Τόπος

Cimarron, NM, US (Google, OSM)

Περιγραφή

host: Platypedia sp.
Massospora platypediae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbyl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewxmoth

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

These are common in May. I have been unable to actually see one, despite numerous attempts, so I finally gave in and recorded the song.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hholbrook

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμητική Τσίχλα (Catharus guttatus)

Παρατηρητής

calinsdad

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 03:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aarondruery

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2023 10:25 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

tiller-bug

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 10:59 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-bug

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2023 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiller-bug

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linda1048

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 06:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amayes

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 07:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snake_smeuse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flamingninetales77

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 05:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Yellow-Shafted Flickers Mating.
They made a very loud racket.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

a big boi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First observation on iNaturalist of this species. Couldnt get a photo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 12:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Calling, first on inat in Lincoln, calling on locust tree. Call too long to be Neotibicen auriferus. Call not clackity like Megatibicen dorsatus. (Compare audio recordings on cicada mania)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecicadadude

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 04:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 07:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:25 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

elizabeth_morris

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 11:07 ΠΜ UTC

Τόπος

Eastbourne, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Nebraska, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Just had to move one of my feeders to attract them!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hemiptamantis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Περιγραφή

This is strange that I am hearing this in December. Maybe it is because it is still hot here. I just want to clarify that I am not hearing these often, only around 2-4 times a day while on my trip here.