Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlotte_r

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 12:21 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lu-cas-mal

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 10:12 AM CEST

Περιγραφή

Lichenicolous fungi parasitizing Physcia adscendens (pink zone)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 05:46 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickgyver

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 08:56 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 08:06 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdelrio

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 09:28 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylvie_normand

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 06:10 PM CEST

Τόπος

Saint-Pair-sur-Mer (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seblrf

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 12:28 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bscrl

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πατέλα (Γένος Patella)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:03 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_raginwulf

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 02:48 PM CEST

Τόπος

Lillebonne, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lawnberest

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 07:23 PM SAST

Τόπος

Villesèque (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 12:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Σουπιά (Sepia officinalis)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 09:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vynbos

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2016

Περιγραφή

Alpy Lichen


Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 01:33 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2021 09:55 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eag

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:11 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasdr

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:36 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasdr

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 04:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_v

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2017 02:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2021 03:38 PM CEST

Τόπος

Chamarande, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Cortex: K+ brownish, KC+ brown, C-.
very sunny exposure (relatively humid forest).

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 11:22 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annie107

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 03:28 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban153

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 05:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jobangles

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 03:21 PM UTC

Περιγραφή

No K reaction

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 02:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vhamon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2021 05:02 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mercantour

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 04:09 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 04:07 PM CET

Περιγραφή

From previous observation of Xanthoria parietina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 04:05 PM CET

Περιγραφή

Pink dots on various lichens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zorille

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 12:36 PM SAST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

moulin_de_pensol

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2020 01:57 PM SAST

Περιγραφή

Found high up on a sallow (salix).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicholsun

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 06:49 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marie_sangla

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:58 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 05:08 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 11:00 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natomik

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 04:33 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 01:08 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 05:29 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2021 10:58 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cberthelot

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 10:28 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 04:35 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 02:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιτιά (Γένος Salix)

Παρατηρητής

jean_silouane_rebours

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 09:38 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_85

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 11:27 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botalu

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2021 12:22 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άρο (Γένος Arum)

Παρατηρητής

margas_damien

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 06:07 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nefol

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 11:36 PM UTC

Τόπος

Solrinnes, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεράνιο Το Πορφυρό (Geranium purpureum)

Παρατηρητής

caroline45p

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 03:08 PM BST

Τόπος

Orléans, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainc

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2013 03:00 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:52 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heikelb

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 05:01 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieu_gauvain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2010 02:58 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel416

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2019 10:19 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annesorbes

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 04:54 PM CEST

Τόπος

Limousin, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Sooty Copper resting on apple mint in a wet meadow.

Cuivré fuligineux posé sur de la menthe à feuilles rondes dans une prairie humide.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2016 08:43 PM CET

Τόπος

Venzolasca, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psychoboy

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:29 PM CEST

Περιγραφή

Bombus lapidarius à cause de la phénologie (pas cullumanus qui émerge plus tard? Pas rupestris car ailes non fumées).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedricmondy

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 02:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylfaelle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2020 01:08 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steph44600

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:32 PM SAST