Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 04:08 ΜΜ -01

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθρόραμφος Φαέθων (Phaethon aethereus)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2024 04:09 ΜΜ -01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2024 04:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philg-j

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2023 06:11 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2015 08:57 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theylooklikeus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Chick, taken with trail camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 09:18 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theylooklikeus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_bliss

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:23 ΜΜ NZDT

Τόπος

9382, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviensaboureau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 09:07 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunalopez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 03:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunalopez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lunalopez

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 03:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 08:44 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

2023 Strannik Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Strannik 2023 Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2023 10:07 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Strannik 2023 Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 03:16 ΜΜ NZDT

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Strannik 2023 Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 04:06 ΜΜ NZDT

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Strannik 2023 Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:16 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

2023 Strannik Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοπρίνοψη (Γένος Coprinopsis)

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:07 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Strannik 2023 Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 02:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:51 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:19 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 02:53 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 09:07 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 03:02 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 03:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 03:58 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 04:04 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 04:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 07:09 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2023 08:23 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2023 04:28 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:42 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 05:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 02:15 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 05:19 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2023 06:18 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 07:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 07:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Θαμνοψάλτης (Prunella modularis)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:10 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 05:53 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 01:54 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)