Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 09:46 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A new weed for NZ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 02:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 01:56 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 10:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

I think that this is the real C. trilobus s.s.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 09:15 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 01:49 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 03:01 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

In ultramafic rocks along stream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:30 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On rotting frond of tree fern.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 01:24 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 02:32 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 04:08 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On black beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 02:47 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 01:28 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On black beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 01:34 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:53 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 12:14 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2023 02:44 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Flock of 16.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Two small populations, all plants died within de last 2 years. Why I don't now but it's a bit disturbing. Climate change?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 11:31 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 11:32 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

On ultramafics substrate.
Falcate, smooth upper leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 12:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 02:36 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Black seeds, papillose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 1997

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 02:36 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 03:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 1996 10:02 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 1988 10:16 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 1993 10:30 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2004

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1997

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 1993 10:48 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 1994 10:54 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 1994 11:12 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 1991 11:05 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1988

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

On serpentine rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 04:22 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 04:28 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 03:37 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

On ultramafic soil.
6 maroon stamens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 01:40 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 03:31 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2011 10:05 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2018 05:08 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1998

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

This is the original location of the saltbush before planting started.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2020 10:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1995

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1991

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Περιγραφή

At least 25 plants on this site of the bridge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011

Περιγραφή

2 flowering plants, 3 small plants.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011

Τόπος

Waitaki, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 02:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2010

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2018 01:35 ΜΜ NZDT

Τόπος

Kurow, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Nelson, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2010

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2010

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1999

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Bay of Plenty, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2012

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)