Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 07:08 PM MSK

Περιγραφή

Обнаружен А.В. Ивойловым

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαύκος Ο Καρώτος (Daucus carota)

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 05:29 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:34 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 08:59 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al22_5

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 03:02 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esinm

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 11:17 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2022 06:47 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Εχίνωψ (Γένος Echinops)

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 04:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 05:05 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 03:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 02:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergilus

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 04:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irina-luch

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mordovia, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Mordovia, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinap

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 09:23 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 12:59 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίνθη Η Μακρόφυλλος (Mentha longifolia)

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Mordovia, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βίγκα Έρπουσα (Vinca minor)

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 03:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπόμαια Η Πορφυρή (Ipomoea purpurea)

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 02:57 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakochetkova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 02:12 PM +04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Mordovia, RU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2012 10:59 AM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2012 10:20 AM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2013 01:46 PM PKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharikovmaks

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 11:59 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλατσίδα (Euphorbia peplus)

Παρατηρητής

ekaterinap

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 08:41 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 08:37 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 05:32 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nizin_david

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:15 AM +05

Τόπος

Тюмень (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 01:57 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekaterinap

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:12 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 07:49 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:08 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:51 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:51 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2017 11:51 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2012 03:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olga_lapshina

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 08:13 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:34 AM MSK

Περιγραφή

Гру 8

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 04:37 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s-v-hapugina

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 02:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 09:37 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 04:21 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esinm

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:39 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)

Παρατηρητής

nadezhda12

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 07:17 PM MSK

Περιγραφή

Растение

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 12:54 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizavetaanikina

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 06:22 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μίνθη Η Μακρόφυλλος (Mentha longifolia)

Παρατηρητής

maryinamaria

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 07:56 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyanak

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 12:37 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βοϊδόγλωσσα (Echium vulgare)

Παρατηρητής

anna18072

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 11:24 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:05 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baulinainna

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2021 06:41 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryinamaria

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 06:53 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 12:54 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_gadeeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:08 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Επιλόβιο (Γένος Epilobium)

Παρατηρητής

marina_kireeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 02:49 PM MSK

Περιγραφή

smart

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:56 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spindel73

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 12:44 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμναδενία Η Κώνωψ (Gymnadenia conopsea)

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Περιγραφή

Э7-2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 12:23 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 10:12 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prytkov_daniil

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2021 11:44 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbsilaeva

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 02:07 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna18072

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 09:11 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna_gadeeva

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:24 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hapugin88

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 12:43 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 12:51 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anatoliy4

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 03:49 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

polinamoiseeva13

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 07:45 AM UTC

Περιγραφή

Растение

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fedascheva

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 08:00 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 05:29 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinanesterkova

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 06:55 PM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panasenkonn

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2020 06:38 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

olga2019kuryakova

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2018 01:08 PM +13

Περιγραφή

Развитие растения под снегом

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivan_savinov

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2015 10:31 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5430

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 08:27 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 03:26 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 09:57 AM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φουσκούδι (Silene vulgaris)

Παρατηρητής

anna_01

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:01 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 11:23 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna-sinichkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 06:27 PM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karpova

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 04:15 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:15 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nastyakalinkina

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 11:58 AM +03