Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2024 08:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 07:34 ΠΜ JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmoger

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2023 09:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 09:54 ΠΜ PDT

Περιγραφή

leaf miner on Shreve Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sallypsandpiper

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2022 01:56 ΜΜ CDT

Περιγραφή

There were 6 Flycatchers having a hay-day with the walking sticks! Never seen anything like it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zen47855

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 02:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2016 04:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Γιδοβύζι (Caprimulgus europaeus)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 11:46 ΠΜ +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juleswag

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 03:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 09:22 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeh_biologa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 03:02 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Distinctly greenish tint to the thallus. On bark (same tree as next entry)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vantruan

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 09:42 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 09:55 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found under clots of algae on at the tideline.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

yellowblazer

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 09:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franpfer

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 01:15 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juleswag

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 06:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelmario

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:54 ΠΜ -05

Τόπος

Palanda, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 12:07 ΠΜ IST

Τόπος

Sanoor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sglider

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατυστοματίδες (Οικογένεια Platystomatidae)

Παρατηρητής

liu2034

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessiielu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακάκος Του Ταϊβάν (Macaca cyclopis)

Παρατηρητής

jessiielu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 02:48 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

roybridgman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 04:00 ΠΜ PDT

Περιγραφή

No visual but numerous, distinctive calls coming from nw of campground, maybe near creek. Heard late night on both Sept 10th and 11th. Also heard screech owls calling in campground. I have conducted spotted owl surveys for decades and know the owl species well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konkoit

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 02:59 ΜΜ SAST

Τόπος

Mtunzini (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roddymccorley

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2019 04:47 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 08:44 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2021 03:28 ΜΜ PDT

Τόπος

Palo Alto, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 01:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Συλβιλαγός (Γένος Sylvilagus)

Παρατηρητής

caminogirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2016 06:07 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Bunny going into drainage ditch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megsquitophd

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 04:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjadams55

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Περιγραφή

I have to admit, the Mountain Beaver is an animal I have wanted to see for many years, but chalked it up there with Spotted Bat and Pygmy Sperm Whale in that I know they are out there, but the odds of me finding one are......

So, I was more than delighted to have been able to spend a good 15 minutes watching this one at close range as it repeatedly carried mouthfuls of dry grass and green conifer twigs to its burrow under the snow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 11:31 ΠΜ PST

Περιγραφή

Very small, crawling in moist leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

npk

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2019 01:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 06:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bereev

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 02:08 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiggrx

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 10:14 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιρκινέζι (Falco naumanni)

Παρατηρητής

arseniogonzalez-anapri

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018

Περιγραφή

Pareja de cernícalo primilla

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2016 12:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2015

Περιγραφή

Corticolous on pohutukawa (Metrosideros excelsa). Photobiont green. Medulla yellow. Upper surface green when moist, grey when dry. Thallus broadly lobed, upper surface without pseudocyphellae, phyllidia, isidia (well mostly), and maculae; soredia yellow, mostly labriform, sometimes appearing pseudoisidate If so then 'pseudoisidia' minute); underside dark brown, copiously covered in small fleck-like yellow pseudocyphellae. Apothecia not seen. Specimen on which this image is based lodged in F.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 05:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 12:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anirhamo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:48 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2013 06:31 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Under the kanuka were large patches of this spectacular lichen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 04:23 ΜΜ EST

Περιγραφή

@ethancrenson found this spectacular fruiting of Glonium stellatum - growing on decorticated Robinia pseudoacacia (apparently)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffwhite

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2019 04:01 ΜΜ AST

Περιγραφή

One thallus on a yellow birch in a swamp with cedars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woodmen19

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 02:47 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2020 09:26 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 11:42 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2012

Περιγραφή

The snake was resting across the trail. After we mutually recognized each other, and I had obtained some pictures, I made some loud noises that convinced the snake to start moving. It crawled under the visible root system of a nearby dying California Live Oak, and gave a vigorous rattle to warn me away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Bee was observed feeding on Calamintha ashei plant in full bloom. This was the beginning of the bloom for this calamint population, and an early observation of the bee compared to known samples. This is the first Blue Calamintha Bee ever photographed outside of known paratype locations. The previous records for the bee came from 16 square miles in Lake Placid, Florida. This specimen was released unharmed, only temporarily restrained for species identification photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janeyd

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 12:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2008

Περιγραφή

Elf Owl
Micrathene whitneyi
Tucson,
Pima Co.,
Arizona
16 May 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2018 02:41 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φιδαετός (Circaetus gallicus)

Παρατηρητής

ivanovdg19

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2017 06:31 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-dar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2016 06:15 ΜΜ HST

Τόπος

Cambria, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fiscalini Preserve. On cone scale of Pinus radiata. Spores 1-septate, narrowly ellipsoid. Thallus K+Y. Apothecia pale to darkening. Epihymenium dark, K+purplish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephensuttle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 01:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbenson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2019 01:36 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on rock (shaded granite road cut, Photo 4), apothecia present and terminal, phyllocladia coralloid, stalks thinly tomentose. Cephalodia visible in Photo 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 01:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

On

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 02:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκόφερ Του Botta (Thomomys bottae)

Παρατηρητής

bluevalhalla

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2020 10:30 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2019 11:04 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Greenish thallus, crustose lichen on Coast Live Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 04:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Leaf Miner On willow, maybe Weeping Willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 11:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 12:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in our office. Maybe this doesn't count since it's captive...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τάρανδος (Rangifer tarandus)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 2010

Περιγραφή

caribou on the Kenai flats

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 11:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2019 12:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 01:46 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Thanks to Christopher Grinter for taking the photos. Thanks to @gyrrlfalcon for helping me locate this population she spotted earlier https://www.inaturalist.org/observations/23462351

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2019 10:47 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mish3

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2019 10:51 ΠΜ CST

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bazwal

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2017 04:16 ΜΜ BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 03:24 ΜΜ PST

Περιγραφή

next to P. glauca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

metsa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2019 03:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexpelle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2015 03:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2017 03:05 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικαδελίδες (Οικογένεια Cicadellidae)

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2017 03:36 ΜΜ EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zamoner_maristela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 12:28 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandradalia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2018 12:34 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gancw1

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_walker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2018 08:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2017 01:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gyrrlfalcon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2018 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 06:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 12:47 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

frank103

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2016 01:38 ΜΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anna120

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henri8

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 12:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hill_jasonm

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 05:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslie_flint

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Junín, PE (Google, OSM)