Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquaristmatt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 02:34 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:07 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianalynn1

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 1985

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quartzdottir

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 11:28 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2022 01:40 PM AKDT

Περιγραφή

In shallow water
Phylactolaemata (U shaped)
Sessoblasts with tubercles (plumatellidae)
Floatoblasts oblong
Dorsal annulus width at poles (photos six and eight) greater than the length of the dorsal fenestra.
Ventral side is photo nine
Floatoblast dorsal fenestra less than 1.5 times the width
Floatoblast dorsal annulus NOT bulging around inner capsule
Floatoblasts laterally symmetrical
Floatoblast annulus cell outlines easily seen with 100x magnification (no access to SEM)
nodules present
Annulus not "paved"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2012 11:55 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Fungus? Virus? On red huckleberry (Vaccinium parvifolium) leaves.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:30 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 02:44 PM AKDT

Περιγραφή

On lingonberry leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 03:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skirkvold

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 05:26 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 05:06 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stishovite

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:38 AM UTC

Τόπος

Juneau, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Aquatic plant in full sun and moving water.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_felton

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 01:31 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alaskaoutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 02:10 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keaustin90

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 11:29 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 02:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 09:46 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefq

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:30 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:50 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:34 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think I might have twospecies here, but not entirely sure.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2017 12:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 10:14 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

~ 4 cm long and 1.5 cm high

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieljohnpeterson

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austincousineau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 10:40 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 03:30 PM AKDT

Τόπος

beaver lake, sitka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedarleaf

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2011 12:01 AM AKDT

Τόπος

Yakutat, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 10:14 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 01:49 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 01:10 PM AKST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2017 10:07 AM EDT

Περιγραφή

I have been trying to ID this off-and-on since I saw it with no luck. Succulent, perched 3 ft off the ground in a huckleberry in a wet area. Roots (or dead appendages?) hanging in the air below.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

eacameron

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 10:47 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Alaska, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:03 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2021 09:20 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I don't know what causes the yellow spotting on blueberry plants. It's not unusual to find, but this is one of the more heavily impacted plants I've yet seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2019 08:26 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

found in muskeg

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2021 03:50 PM AKDT

Τόπος

Kodiak, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekushneryk

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 01:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eacameron

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 10:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 10:15 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 01:22 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:30 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think this maybe H. stimpsoni, because the rostrum seems shorter than I have seen in H. sitchensis, but longer than H. brevirostris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2007 04:00 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 03:21 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:20 AM AKDT

Περιγραφή

uncertain about species, but seems best fit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 08:55 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think, but also wondering about Solariella peramabilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torrejorgenson

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2014 02:39 PM AKDT

Περιγραφή

not sure on this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 03:47 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2017 01:19 AM UTC

Τόπος

St Paul, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 03:25 PM AKDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2021 10:07 AM AKDT

Περιγραφή

On spruce needles

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisronsse

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020 08:51 AM AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 11:04 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 01:24 PM PDT

Περιγραφή

Some sort of rust on bunchberry leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 06:09 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennasch

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:09 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2011 12:38 AM MDT

Περιγραφή

Entire population with white flowers. Never saw again in GLBA in 2012, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 04:08 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 01:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 05:32 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 11:43 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaahljuu

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 05:18 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jozien

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 12:35 PM PDT

Τόπος

Yukon, YT, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2014 10:39 AM AKDT

Περιγραφή

On Menziesia ferruginea (now Rhododendron menziesii). Perhaps Melasmia menziesii Dearn. & Barth. or Rhytisma arbuti W. Phillips?

(Below for my own reference)

Original description URI's:

Melasmia menziesii Dearn. & Barth.
http://books.google.com/books?id=1YdNAAAAYAAJ

Rhytisma arbuti W. Phillips
http://books.google.com/books?id=kuhQAAAAYAAJ

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 12:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 10:37 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 04:35 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniferak

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 07:42 PM AKDT

Τόπος

Juneau, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2017 01:45 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisfastie

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 03:48 PM EDT

Περιγραφή

Klotz plot 5, slug

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swiseeagle

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 11:57 PM AKDT

Τόπος

Wrangell, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Brown basal area of forewing distinguishes from D. citrata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 08:55 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 09:44 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

lenths to 8-9 cm widths 1.5-2 cm. Attempted cross section with microscope but not sure what to look for?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniferak

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 12:23 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abiabi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 07:52 PM AKDT

Τόπος

Unalaska, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

9-2-18 Isopods (?) Collected in 'No Name Cove' Pond this afternoon by a hiking friend. Pond is located above a long established & stable storm surge log & beach cobble berm & is basically fresh water but does occasionally get storm surge and/or salt spray.

These little creatures were very active in the glass jar... were appx 1-2cm + (that's an estimate for now).

Would like to know what they are carrying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mccay79

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 05:04 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 02:59 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2012 10:46 PM AKDT

Τόπος

sitka (Google, OSM)

Περιγραφή

Also posted on bugguide:
http://bugguide.net/node/view/1202778

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2015

Τόπος

Sitka (Google, OSM)

Περιγραφή

Probably fell off a ~100' depth rockfish - found in engine well where we had been whacking and storing rockfishes.

Decided against R. belliceps after long, hard deliberations. Uropod size and shape, and eye spacing seem to preclude that species - sorry, no collection available but I can keep an eye out for more - it's not my first one.

References: http://isopods.nhm.org/pdfs/21610/21610.pdf

http://www.rickbrusca.com/http___www.rickbrusca.com_index.html/Papers_files/Brusca%20%26%20France%201992%20Rocinela.pdf

Lamb and Hanby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 12:10 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 07:54 AM AKDT

Περιγραφή

Is this life itself, or the markings that life left behind?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2020 08:45 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

light blue claw tips

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeniferak

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:47 AM AKDT

Τόπος

Juneau, AK, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the cut end of a windfallen spruce or hemlock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_stauffer

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2010 05:53 PM PDT

Περιγραφή

Glacier Bay National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keaustin90

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 02:08 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 08:20 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 11:58 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machi

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2020 04:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elin

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 03:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 06:41 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmfret

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 02:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2007 04:12 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kilasiak

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2019 03:01 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottranger

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:16 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

jubudog

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 02:34 PM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 11:28 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbowser

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 11:29 AM AKDT

Τόπος

Humpy Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 04:04 PM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2017 11:10 PM AKDT