Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegowlet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 09:20 ΠΜ CST

Περιγραφή

Se encontraba descansando en la rama de un Ahuehuete (Taxodium huegelii), aparentemente en un estado de gran agotamiento. Presencia inusual dentro de la ciudad

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryartz

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Sinaloa, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermo_sg

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:12 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:05 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 08:29 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 09:03 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνες (Υποοικογένεια Chrysopinae)

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 12:20 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2023 01:14 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατοπτροφόρος Τρύγγας (Tringa semipalmata)

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 08:57 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αργυροτσικνιάς (Ardea alba)

Παρατηρητής

jartigas

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 11:40 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Get out of my cloud!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 01:57 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dantehernandez-silva

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:07 ΠΜ CDT

Τόπος

Tapachula (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

adehmark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2016 07:37 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegoman

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2018 01:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 01:40 ΜΜ CDT