Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

The rosettes on this rock outcrop are usual in their vivid true green color when hydrated, but are unusual in their abundant production of asexual propagules, for this is normally an apotheciate (sexually reproductive) species.

See

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

A peculiar example, for this individual has abundant squamules (or are they isidia?) in addition to a scattering of developing apothecia.

2nd photo - an apothecium subtended by black cilia can be seen a little above the right end of the millimeter scale. Until I found that apothecium, this lichen had me foxed.

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • Continuous, white fibrous prothallus scattered with blue-green granules

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

dense pruina on lobe tips photo 5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Just two, but quite large, apothecia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

This lichen came to my attention whilst reviewing the photos, long after the walk, so no scale is provided.

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:22 AM EDT

Περιγραφή

Bartram Trail, Franklin, North Carolina, Wildcat Knob

Growing on the surface of the lichen Porpidia albocaerulescens, itself growing on a rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

On a rock seep.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

Found on the forest floor, a gift from the forest canopy. Placed on the twig for photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

What appear to be apothecia of the Tree Lettuce lichen Lobaria pulmonaria are in fact the reproductive structures of its parasite, Plectocarpon lichenum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Adorned by reproductive structures of its parasite, Plectocarpon lichenum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 01:06 PM EST

Περιγραφή

This twig (see 3rd photo) provides sibe-by-side comparison of the almost inscrutably similar Hypotrachyna livida on the left, and Myelochroa glabina on the right.

Myelochroa galbina has

 • lobes of the rosette that overlap on the edges
 • thallus sections that tend to fork in a "V" rather having a main running section with lateral branches
 • thallus adhering as if pressed to the substrate (is adnate)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

This twig (see 3rd photo) provides sibe-by-side comparison of the almost inscrutably similar Hypotrachyna livida on the left, and Myelochroa glabina on the right.

Hypotrachyna livida has

 • thalli that are not as closely adhering to the substrate
 • distinct gaps between thallus edges
 • a thallus that branches laterally, with comparatively long straight sections of thallus (this individual is not exactly exemplary of said trait)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

The brain-like reproductive structure of this parasite of Usnea species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

epipetric = on rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangb

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:14 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

northeast facing rock surface in mixed deciduous forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 01:39 PM PDT

Περιγραφή

On dolomite, (Carbonate rock)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

 • thallus sections branch laterally, leaving a fairly straight and long section along a mid-line
 • thalli not layered at the center of the rosette

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a twig of White Pine, Pinus strobus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martina_andreas_ohr

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2002 10:23 AM CEST

Τόπος

Coahuila, Mexiko (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nschwab

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 01:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2023 05:56 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On the base of a large White Pine, Pinus strobus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A small section of the Scalewort was removed, was rehydrated, and then photographed. See 4th photo.

In the desiccated state (photo 3) the lobes/leaves are curled under.

In the hydrated state (photo 4) the lobes/leaves are slightly cupped, but the edges are not revolute/tightly rolled.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sloppydemon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 03:18 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanariasbermeo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 09:15 AM -06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 05:15 AM CEST

Τόπος

Isabela, EC-GA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valeriehh

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 03:02 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Betula twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomiej

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2018 03:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shroomiej

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2019 03:27 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a twig of Pinus rigida.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a twig of Carpinus caroliniana, on the floodplain of the Little Tennessee River.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Another lichen rescued from the forest floor where it had fallen, wherefrom I attached it to this twig of a live Dogwood, Cornus florida. The glob of silicone is evident below the lichen. The silicon does not appear to do it any harm, as there is no die-back at the point of contact, and the lichen is thriving.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gillydilly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

My fave winter foliage that looks nothing like the mature plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

At the base of an Oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 09:31 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Saved from the forest floor on a previous occasion, and attached to this stem of a Dogwood, Cornus florida, and has since thrived, apparently.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a hardwood twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an Oak twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agave6_tomwalker

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 02:20 PM EST

Περιγραφή

on the wood chips (black mulch) in my garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On fallen branch at the edge of the Little Tennessee River.

 • white-spotted/maculate upper surface
 • ruffled lobes
 • marginal cilia
 • brown & white lower surface
 • lack of rhizines near edge of lower surface

Absence of apothecia and soralia makes identification more tenuous than usual. However, the tiny brown spots peppered especially along the margins on the upper surface are typical (apparently) for Parmotrema subsumptum if the photo in Tripp & Lendemer, 2020, p. 331 is anything to go by.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an Oak twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On a Pine twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an Oak branch.

 • no cilia on upper surface
 • rhizines to edge of lower surface
 • marginal soralia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On an Oak twig.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sammyisafuzzydog

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Accompanied by Physconia subpallida, on left in photo 1, 2, 3, 4, on right in photo 5.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

4th photo

 • left = Physconia subpallida long lobes with space between lobes
 • top right-center = Physcia pumilior tiny short abutting green lobes
 • lower right = Physcia aipolia short abutting frosty lobes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

For comparative purposes, 3rd photo: right, and low center - lichen species of observation - Physcia aipolia; far left, Physconia subpallida ; center top, smaller greener lichen - Phaeophyscia pumilior.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

white fibrous prothallus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccantley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

On rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captainmantis37

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 04:35 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Near the center of the photo, note the lobe reaching over the lip of the apothecium, as if the lichen were in contemplation, perhaps of the photographer. Hmmm. ; )

On the trunk of a Freeman's Maple.

Accompanied on the upper left by Pyxine albovirens with its pom-pom like soredia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a minuscule lichen.

Each color photo is accompanied by its black & white version because I think the morphology of the lichen is easier to see in the black & white versions.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

The lovely gold hues of this Xanthomendoza hasseana lichen are beautifully contrasted by the verdant green of the lichen it rests upon, a fertile Phaeophyscia ciliata. The twig upon which these lichens grew was additionally bejeweled by Bacidia rubella - https://www.inaturalist.org/observations/146288412

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The identification is for the black apothecium of a lichen that is parasitic on (within) Lobaria pulmonaria.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjpapay

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

This is a parasite on Unsea lichens.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceiseman

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 04:18 PM EDT