Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florroja

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 06:01 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

New location for undescribed species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Undescribed species of the Latimanus group of the former subgenus Depressicambarus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mooshgigila

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2018 02:14 PM EST

Περιγραφή

I think it’s a digger. Found in drainage stream under some broken tile, white thing next to it was squishy.... old skin?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

species_spotlight

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 09:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whatch11

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2019 03:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biomania

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 02:53 PM EDT

Περιγραφή

Grassy wet area, nearest small creek 50-60 feet away, about 4-5 inches long; Cambarus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindsaylouwho

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 01:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpbittner

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2017 07:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

State level protection in GA: Endangered

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tinygirl

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

musicwolf

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2013 05:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jstanley

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 11:34 AM EDT

Περιγραφή

Crayfish hole?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

woodlandwonders

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:47 AM EDT

Περιγραφή

I could not find the creature that made this home.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

jcb5600

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 10:48 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

hurricanenoelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2017 09:59 AM EDT