Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2018

Περιγραφή

Growing on a tree trunk.
It appears to have been harvested by birds for nesting material.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

treegrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 12:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή