Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izafarr

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 05:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ana_kaahanui

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

casadoray

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 12:01 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 02:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γεωμετρίδες (Οικογένεια Geometridae)

Παρατηρητής

rewildingsuburbia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 08:23 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_manuel_narvaez

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 06:42 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

supertiger

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

right after molting; per bugguide the red color is normal for a while after they molt

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwolfcarvalho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 08:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwolfcarvalho

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 12:48 ΜΜ -03

Τόπος

Convento da Penha (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwolfcarvalho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 02:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gmmarques

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 05:04 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 10:58 ΠΜ CEST

Τόπος

Makete, Tansania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigerfish9000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 05:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολλέμβολα (Υφομοταξία Collembola)

Παρατηρητής

johncarlson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 09:56 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

azbethvt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 01:48 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ratinsky9

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 05:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pretty huge, the size of my palm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughnshirey

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

andrew2285

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2023 09:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharosetta

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andersonic

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mondorescue

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:02 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

wicked_sassy

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2022 09:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martharosetta

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 05:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 11:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειρονόμος (Γένος Chironomus)

Παρατηρητής

mmmmbugs

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:03 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

dougwechsler

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbarber

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andywilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ph_hsu

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caragio

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 09:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kostaszontanos

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2017 02:38 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritanoir

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 09:37 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2019 03:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

With an Orange Sulphur

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greglasley

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2015

Περιγραφή

This was the find of the day for us. John and Kendra Abbott and I were driving slowly along a forest road in the SE corner of Oklahoma in the Ouachita National Forest when we saw a large blue and black butterfly nectaring on some sunflowers a short way off the road. It was a huge butterfly and I thought at first it was a large female Tiger Swallowtail, but when we got the vehicle stopped we saw it was not a swallowtail and realized it was a female Diana Fritillary! We only had it in view a few moments before it took off back into the forest, but we obtained a few shots. I had seen a couple of males at a distance in Arkansas last year but was not able to take any shots, so this was the first time I've ever photographed the species. A very exciting record for us of this very local and often hard to find butterfly. I'll post 4 shots.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 04:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 04:39 ΜΜ HST

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

johnnysap

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2021 02:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 02:44 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seabrookeleckie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 04:00 ΜΜ EST

Τόπος

Portland, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenhallden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 12:18 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2016

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yamaneko

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 11:04 ΠΜ CST

Τόπος

Arriaga, CHIS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ariadnabon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:29 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 01:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

The thorax appeared metallic bronze-gold to my eyes; the camera picked up more green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cholmesphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 11:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

A female Giant Ichneumon wasp (Megarhyssa macrurus) oviposits into the side of a tree.

I was honored to have this observation selected as observation of the day for June 11, 2020, and again as observation of the week (week of June 21, 2020). It is covered in this blog post: A Trip to Texas Provides a Long Sought Photographic Opportunity - Observation of the Week, 6/21/20.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariahewilson

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 06:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cink85

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 01:27 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Raised larva found on trumpet honeysuckle last fall. Overwintered as pupa in leaves and dirt. Eclosed 6/9/20.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosjuarezp

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2017 05:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

individuos observados bosque sub-caducifolio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2019 10:01 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guilhermeguirau

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2018 09:06 ΠΜ ADT

Τόπος

Sinop (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

balf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2019 03:53 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtuttle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 12:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 01:00 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 12:06 ΜΜ JST

Τόπος

Babeldaob, Palau (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lepalot

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 06:13 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orthoptera-jp

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

josephthebirder

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:42 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικός Γκιώνης (Megascops asio)

Παρατηρητής

annebekker

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 01:39 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2019 10:39 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 01:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

22 Sep 2019.
Whitesbog, Burlington Co, NJ.
Found on Kalmia latifolia.
Maybe an egg case?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Acraga coa

Παρατηρητής

angeleduardolopez

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015

Περιγραφή

Oruga observada en San Agustin de las Juntas, Oaxaca, México. Posiblemente Acraga Coa.
¿Existe algún registro para Oaxaca?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lamawebber

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2005

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guadalupe_cornejo_tenorio

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2019 11:03 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsponsler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 09:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crx2aj3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shirdipam

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2014 01:37 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauljudson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 09:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 05:19 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Metallic green, about 4 mm long; stink bug nymph?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2013

Τόπος

Santa Marianita (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sggs

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 03:58 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 01:50 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

got_me_right_drove

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2019 01:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Algoma, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

navin_sasikumar

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 09:35 ΠΜ EDT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

sandiv

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 06:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Pupa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewhalley

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 02:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mere41782

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Found in pond water

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mevets

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 06:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 07:34 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoorgirl10247

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 03:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 01:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 04:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarangel

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2016

Τόπος

Saltillo, Coahuila (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srall

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2019 12:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keimwj

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 02:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

31 Jul 2018.
Buckingham Springs, Bucks Co, PA.
4.3 mm forewing length.
Found on a lawn.
ID courtesy of Aaron Hunt.
bugguide.net/node/view/1567492

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesday

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2015 11:08 ΠΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gracejeschke

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 03:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shinrinyoku

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yan_tonz

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 05:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2019 10:14 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobgorneau

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2018 07:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 10:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

carnifex

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2013 10:18 ΠΜ CEST