Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fubberpish

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

archiebrennan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 05:00 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivermont

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 05:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecolinfromuf

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:45 PM EDT

Περιγραφή

Weather cold, night time. Last rain recent. Calling. Identified to species by color and toe pad size, order hylidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hehetheorange

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2022 06:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tcluderay

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2022 05:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtharding

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

katsavvy

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 08:26 PM UTC

Τόπος

Bowmanville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

easoburrito

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2017 08:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtharding

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gman122

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrscaughlin

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 04:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travissuckow

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

7 or 8 individuals. Maybe more

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

safron

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogn

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 07:13 PM EST

Περιγραφή

Probably partially leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnserrao

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 07:27 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squeegie

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusaranaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 09:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arman_

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 01:31 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zgibbs

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 03:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_damiani

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 11:56 AM EDT

Περιγραφή

He's so cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tassy13

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 12:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfgoose

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cjkrueger

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakesrcool

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2021 12:16 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nuwan

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:40 AM +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristianbio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 09:42 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lone male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tristanclark

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Tennessee, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This individual had a bullet wound, but seemed fine otherwise.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

david275

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:18 PM EST

Περιγραφή

Yes, this alligator has a football. I assume he plays for UF.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2005 08:58 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackidaz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sudharshan2802

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:38 PM IST

Τόπος

Chennai (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdullah48

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Bangladesh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dattard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 10:30 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zebsphotography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 08:18 AM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gopisundar

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Udaipur, IN-RJ, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwikiu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 11:32 AM PDT

Περιγραφή

vwoop

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

anton_sokolov

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Bulgaria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joibolausala

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 01:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krissyleigh

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2021 02:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edvandroabreuribeiro

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2019 04:38 PM -04

Τόπος

Magé, RJ, Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdernaturalist

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2011 10:18 PM MDT

Περιγραφή

Banded Cat-eyed Snake attacking an Amphisbaenia sp., which eventually died, presumably from the venom.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegojsantana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2019 03:00 PM UTC

Τόπος

PENRT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flwildbeauty

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 09:41 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2019 05:25 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrogenarorodriguez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2009

Τόπος

Dominican Republic (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:25 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκέκο Τοκάι (Gekko gecko)

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2009 03:37 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsprings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 12:28 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_amazonia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertros

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyenlaselva

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Περιγραφή

Albino!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwillson

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2006

Περιγραφή

anerythristic specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 08:39 PM ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2017 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

luisave

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 11:27 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmax

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2017 10:34 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

manny_obordo

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 04:10 PM EDT

Τόπος

East Lake, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Chasing down a North American Osprey with a fish in its talons.

Canon EOS 80D, Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 DI VC USD, f/6.3, 1/2000 sec, ISO 320 @ 600mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoles

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 08:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bigsput8

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 09:45 AM EDT

Περιγραφή

Was found in one of the trash plants, it’s illegal to own here. Not sure exactly what type of lizard.