Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 09:26 AM JST

Περιγραφή

ツボスミレの変種。葉がブーメランのような形をしていることが特徴。花期の頃は心形の葉があり、花後にブーメラン形が顕著になる。

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skycat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Japan (Google, OSM)

Περιγραφή

Variant of Impatiens hypophylla. The leaves are narrower and the flowers are smaller than Impatiens hypophylla.

ハガクレツリフネの変種。ハガクレツリフネより葉幅が狭く、花も小型。