Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 03:04 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Antheridia bearing shoot -- Dioicous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 11:36 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 11:59 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevievereynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 11:07 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 07:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 10:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 11:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 01:22 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 07:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 03:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 04:06 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 05:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2019 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 03:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 03:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 01:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 01:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:58 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 11:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 12:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 12:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 01:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 01:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekushneryk

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 08:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 02:56 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 03:00 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 02:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 01:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 04:00 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 04:28 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 05:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 05:17 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 09:51 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 10:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 01:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 02:01 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 02:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 03:54 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Πίκα (Ochotona princeps)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 06:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Βομβυκίλλα (Bombycilla cedrorum)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 07:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 08:22 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 01:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 07:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 12:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 02:30 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 04:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 10:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 07:42 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βεράτρον (Veratrum viride)

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 05:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 07:23 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοσφυριχτής (Charadrius vociferus)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 08:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 12:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος Με Χρυσό Μανδύα (Callospermophilus lateralis)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 12:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 11:56 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 01:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 02:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικό Πίκα (Ochotona princeps)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 03:52 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 04:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 04:12 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 03:42 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 04:32 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 08:21 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katiekushneryk

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2019 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 01:54 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2019 05:10 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lenachiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 01:59 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 11:00 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 05:09 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 01:36 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2019 01:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2019 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 02:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 05:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 12:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Alice Lake Provincial Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2019 06:27 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 08:37 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 04:43 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 09:13 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 03:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδωτός Ακτίτης (Actitis macularius)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2019 04:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 08:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 07:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 05:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 07:32 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παγοβούτι (Gavia immer)

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 08:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 08:35 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 10:05 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2019 11:10 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπλήνιο Το Πράσινο (Asplenium viride)

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 10:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:59 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 04:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 08:14 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 03:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 10:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 11:47 ΠΜ PDT