Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duke_moscon

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 04:59 ΜΜ MDT

Τόπος

Paducah, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aylos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2020 02:29 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 02:44 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 01:57 ΜΜ EDT

Τόπος

Berea, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_abrams

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2021 01:51 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecruz0911

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregdoyle

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:02 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Elk Lick Creek about 2 miles from KY River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danpatrick

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 01:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlesandrews2

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:27 ΠΜ EDT

Τόπος

Lexington, KY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 09:29 ΠΜ EDT

Τόπος

Georgetown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinnowaczyk

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 06:42 ΜΜ EDT

Τόπος

Georgetown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marni2

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2018 05:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenbethanderson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard864

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 05:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecomley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:29 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 05:03 ΜΜ EDT

Τόπος

Covington, KY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cowturtle

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2020 11:46 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Carrying eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wiedemana1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2018 12:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meganclere

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nativeorbust

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2022 05:50 ΜΜ EDT