Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:56 ΠΜ CDT

Περιγραφή

IN1, Solanum?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 11:26 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 12:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 06:28 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2022 11:02 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gablefe

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

CO2, it looks like Rudbeckia, but the stalk makes me think Erigeron may be an option?