Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vvinslovv

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2024 05:16 ΜΜ EDT

Τόπος

New Paltz, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 12:17 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Kind of greasy. Porcupine latrine. Microscopy. Vouchered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jan_thornhill

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2010 12:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Tricholoma michiganense - mixed hardwoods (oak, maple) and cedar. Vouchered.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatekorn

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2024 01:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lothlin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Ridiculously viscous, to the point it was hard to hold on to. Slime seemed to be orange and left and orange film on fingers. Taste & smell not distinctive. Deciduous trees only, beech, oak, hickory, black cherry, and elm primarily.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Good Camera only V5997
Amanita "jacksonii-IN01"
DNA - ITS - Nanopore

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 10:54 ΠΜ EST

Περιγραφή

Small brown jelly fungi was growing on Crataegus branch.
Basidiospores hyaline, allantoid measured
*(11.8) 12.1 - 13.4 (14.2) × (5.6) 5.8 - 6.38 (6.4) µm
Q = (1.9) 2 - 2.2 (2.4) ; N = 12
Me = 12.7 × 6 µm ; Qe = 2.1
Basidia 4-sterigmate, longitudinally 4-septate.
Hyphae without clamps.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 06:21 ΜΜ EDT

Τόπος

East Otto, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungalfan

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 09:52 ΠΜ EDT

Περιγραφή

What is this?? I think some sort of mold on a small volvate, white Amanita. I know and have found Mycogone rosea but this is much redder and darker, a beautiful color and true as pictured. Also quite wet. Update: It's a bacteria. See below. Last photo, a domestic habitat (shower stall)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maricel-patino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 04:32 ΜΜ WEST

Περιγραφή

On Echinochloa crus-galli growing mixed with rice crops. Rural road/Old Mondego River side. Fungus presents itself as round black structures, scattered on the seeds.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

wearethechampignons

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_shomo

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 02:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squirrely

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022

Περιγραφή

Photos were not taken until after specimens dried, at which point they ranged in size from 1-2mm.

Originally posted to Mushroom Observer on Mar. 4, 2023.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheriecornmesser

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 11:28 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

just_add_water

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 08:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Crozier (+), Spores within range, amorphous refractive crystals present.
The fusiform paraphyses are exceeding the asci.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lohityt

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023

Τόπος

Mala (Google, OSM)

Περιγραφή

Golden-backed Frog
Mushroom grown on frog body

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljnrn

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 09:17 ΠΜ EDT

Περιγραφή

on Prunus serotina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t1ash_

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:49 ΜΜ EDT

Τόπος

Rush, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgthorn

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On Acer campestre at North end of Delaware Hall

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 03:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshmcginnis

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peptolab

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 10:32 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Caenomorpha medusula Perty, 1852
Class Polyhymenophora: Subclass Spirotricha: Order Heterotrichida: Suborder Armophorina
From a two week old sample of some surface scum and bottom rotting vegetation from our local fresh water Town Pond that has become a microaerobic bacterial soup that is rich in various sapropelic ciliates. One of my favorites is the filter feeding Caenomorpha. Here multiple individuals enjoy a head banging dense bacterial mosh pit. Caenomorpha "walk" on the surface of debris using its 1 or 2 rows of cirri located in the anterior body region which cause it to move in a jerky fashion.

Imaged in Nomarski DIC using Olympus BH2 under SPlan 40x objective plus variable phone cropping on Samsung Galaxy S9 +.

Caenomorpha medusula Perty, 1852 Body medusoid with a long posterior spine; somatic ciliation restricted to 2 rows of thick flexible cirri (which are highly thigmotactic) and to the perizonal ciliary stripe; buccal cavity with the adoral zone of membranelles forms a long spiral encircling the body; cytostome situated posteriorly, cytopharynx directed anteriorly; a single undulating membrane borders the cytostome; 3 or 4 macronuclei; 1 contractile vacuole locate at the posterior extremity. Fresh and brackish water. Measurements. Length 100-150 um.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robhallock

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:07 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

millenialmyces

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2023 03:12 ΜΜ WITA

Περιγραφή

On deadwood / soil

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlebeuf

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 02:03 ΜΜ EDT

Περιγραφή

HRL2605

Pileus 21-51 mm, stipe 64-102 x 5-9 mm at apex, 8-14 mm at base. Odour farinaceous.

Spores 7-9 x 6-8 µm, Q = 1.15, isodiametric, 5-6 angled.
Basidia 25-35 x 10-11 µm, 4-spored, clamped.
Cheilos and pleuros absent
Pileipellis a cutis, hyphae 6-10 µm, not incrusted, clamped, not pigmented, with a very thin gelatinous layer visible in places, terminal hyphae cylindrical.
Subpellis distinct, hyphae 8-25 µm, with a intracellular and incrusting brown pigment.
Subhymenium gelatinized.
Lamellar trama subregular, hyphae 7-15 µm, clamped.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhinds

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022

Τόπος

Madison, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vail

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:15 ΜΜ PST

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Mild smell and taste.
Sticky/slimy cap.
Pholiota velaglutinosa?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 08:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Amanita "sp-IN62"
DNA - ITS - Nanopore
First Indiana record

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

troutfly

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing primarily under hemlock with some mixed yellow birch in mossy areas; some older caps decaying, becoming very dark.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lostculture

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 10:44 ΠΜ EDT

Περιγραφή

5107

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 10:12 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 01:05 ΜΜ EDT

Περιγραφή

4cm tall
Maple/birch/fir habitat

Same as https://www.inaturalist.org/observations/94738820

Not similar to anything else

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 02:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roundabout1812

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:49 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 04:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy663

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 10:32 ΠΜ EDT

Τόπος

Peru, IN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 03:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 04:50 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betag1013

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 06:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caththalictroides

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 01:40 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Color on upper side a darker, richer red than shows on the photo. On dead conifer in wooded bog.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sage_m

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 08:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mush_love323

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larixlaricina

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 02:14 ΜΜ EDT

Τόπος

Cortland, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zitserm

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 05:51 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Bark deeply furrowed into longitudinal prisms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ikhom

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 01:16 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing from old glass on a very wet path in a mixed forest.
Apothecia are yellow 2mm in diameter with whitish stipe around 3mm.
Asci 8-spored, croziers(-).
Paraphyses filiform with highly refracting multiguttulate VBs.
Ascospores fusiform, multiguttulate, OCI=4-5, slightly bent, measured
(17.9) 19 - 21.1 (21.4) × (3.4) 3.9 - 4.3 (4.5) µm
Q = (4.4) 4.41 - 5.2 (5.8) ; N = 22
Me = 19.8 × 4.1 µm ; Qe = 4.8

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:51 ΠΜ EDT

Περιγραφή

So this sequence comes up as being very close (up to 100%) to a series of Chinese sequences of Metuloidea murashkinskyi. However, this species has not been found in North America. However, S. ocraceum sequences are only 97.74% similar to this collection. It might be worth checking into Metuloidea murashkinskyi

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkendrick

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 11:31 ΠΜ AST

Περιγραφή

aged pores; last year's fruiting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 04:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Hardwood forest, predominately oak.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesliejoan

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Pontiac, CA-QC, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Cap 1 cm, cream with darker spots, orange gills, stem striate, cream at apex, greenish-blue at base, spore print: pale, growing solo in the duff beside a poplar log with white pine, cedar, alder, and poplar nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura2465

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 11:50 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2021 02:45 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On a beech stump. The third pic shows older versions. If anyone can suggest tests or other photos I can return. These aren’t going anywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xenophanes

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 08:06 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 05:08 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing from Black walnut stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2020 11:18 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 08:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaunpogacnik95

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 09:50 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Genus Hypochnicium
98.5%+ matches to three Hypochnicium sequences from two sources. Other matches not close

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pycnoporus

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 10:53 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ihstevenson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:57 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sigridjakob

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 08:33 ΠΜ EST

Περιγραφή

100% match to sequences by Ammirati and Niskanen eg KJ421190. It is however also 100% identical with type material for Cortinarius flavescentipes so these two species are likely synonyms

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phillymycobeth

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 09:38 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:47 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

muscadine

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 01:26 ΜΜ EST

Τόπος

Monkton, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pterulaceae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannia_dn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 06:33 ΠΜ UTC

Τόπος

08680, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

ym_wang_pnw

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 02:55 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 06:33 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Infecting inflorescence of Carex stricta. Most inflorescences in this entire population were infected and growing these little black smut fungi in place of viable fruits.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiaochen_yan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 10:10 ΠΜ EST

Τόπος

Stoneham, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trishnguyen28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattnusstein

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 09:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenfungi

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 06:37 ΜΜ EDT

Τόπος

Savannah, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axtxmn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 04:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amytsnyder

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 09:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 02:08 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 02:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

33622

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2021 04:40 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Seems like Penetratrices 33603

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 02:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brook

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 04:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

longtooth

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 08:43 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Clitopilus popinalis according to Kuo. Hemlock birch. Mealy odor. Bitter taste. Cap red in KOH. Average spore size 5 x 4.5 microns. Slightly roughened.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spyd3r

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 04:10 ΜΜ UTC

Τόπος

Roach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hills47448

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 08:46 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

athada

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Plymouth, IN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roundabout1812

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2019 04:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycologygirl

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 04:27 ΜΜ CDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

notdog

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 12:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Red area with orange dots growing at the base of a tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabybeland

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:36 ΜΜ UTC

Τόπος

Parc Gouin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cherryl1

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2021 11:59 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eohs

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 05:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevilkinevil

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 08:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Marion, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zeo111

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New York, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Koh right, ammonia left in chemical pics

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennaceraso

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 07:38 ΜΜ EDT

Τόπος

Freeville, NY, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

johnplischke

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 07:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j5rry

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 12:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 10:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Athens, NY, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

myco_philia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mbarkdull

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:51 ΠΜ EDT