Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewers

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2021 10:08 ΠΜ MDT

Τόπος

Rawlins, WY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmoorhatch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 03:07 ΠΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2023 07:49 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nanying

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 09:17 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathewlbrust

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willtebo207

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 01:27 ΜΜ MDT

Τόπος

Laramie, WY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katewatson204

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 08:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 04:00 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alena_fl

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 10:51 ΠΜ +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onotole

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2023 04:30 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2018 08:13 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skysvetlana

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2015 11:31 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beckyfullerton

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 10:35 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markrobinson

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 09:15 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gulsmor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Wyoming, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Moist aspen forest. Northern Laramie Range, Albany County, WY.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Wyoming, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rocky bank of ephemeral stream, near culvert. Moist subalpine spruce-fir forest. Medicine Bow Mountains, Carbon County, WY.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yomima

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 04:15 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acnich

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 11:50 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

hyperbrain

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2023 08:00 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2022 03:48 ΜΜ EST

Περιγραφή

Growing in shade in a fairly young tropical hammock woodland. Thanks to Roger Hammer for bringing me to this site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:12 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 01:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Platte River Wilderness, Carbon County, WY.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gpappas

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 11:45 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Fasciation?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

barbgorges

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

panayotikelaidis

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2023 03:42 ΜΜ IST

Περιγραφή

Wet meadows above Thangu, Sikkim 3950m

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clark_lowe

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 12:20 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Large stand spotted at the side of County Rd 401, Carbon County WY

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2021 10:03 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gloria480

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 11:41 ΠΜ -03

Περιγραφή

Fragante olor a miel, color turquesa, de gran altura

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabin30

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 11:19 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seak1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 04:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensanford

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2016 02:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Smith and Bybee (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2022 09:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Sepulveda Basin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judygva

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2017 11:02 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_yann

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 05:12 ΜΜ PDT

Τόπος

Moraga, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 04:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακή Σκουτιγκέρα (Scutigera coleoptrata)

Παρατηρητής

smellyturkey

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2023 09:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veltkamp

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 02:45 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rilocybin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019 04:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 08:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawleyspokane

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kliewer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2003

Περιγραφή

Three points trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 03:00 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

so_ranunculus

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2015 10:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenfant

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 10:19 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dday81

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 01:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahkluger

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 04:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beewers

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhedin

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2016 12:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

cave

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daria_mattly

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 03:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 05:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henry531

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 03:16 ΜΜ PST

Τόπος

Arcata, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Collection specimen* Found between redwoods and fir, immediately acrid taste. Smell was indistinct. Figured it’s not R. rosacea because there were no pines nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:59 ΜΜ PST

Περιγραφή

Cap viscid, stem subviscid. Cap to 2.5 inches. Taste spicy. Under Abies grandis.

Spores from a spore print, including ornamentation measure (8.3) 8.8 - 10.5 (11.1) × (6.7) 7.7 - 8.9 (9.6) µm
Q = (1) 1.1 - 1.3 (1.4) ; N = 30
Me = 9.6 × 8.2 µm ; Qe = 1.2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandymushii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 03:00 ΜΜ PST

Περιγραφή

Mildly peppery taste, radish odor. Fluorescent in 365 nm ultraviolet light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Περιγραφή

KOH = blood red
UVF 365 nm = intense green on all surfaces

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbara_knapton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cath_marciniak-stephen_axford

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2022 10:24 ΠΜ +11

Περιγραφή

PFLHI001 - 7 reproductive bodies of fungus identified as Coprinopsis pulchricaerulia. One group of two (one older, one fresher specimen), one group of three (two older and one newer), one broken from substrate with damage from something eating it, one small one also broken. Older mushrooms darker in colour, a blue green in the range #00628E while younger mushrooms are a lighter royal blue in the range #1B6AF9.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsarepeopletoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 10:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Grafton, VT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samiaceae

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2020 09:54 ΠΜ PDT

Τόπος

Hinkley, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 10:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paperclipz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 09:08 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toqu15

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 12:38 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindblad_expeditions_science

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angela_18

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwen_v

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 12:30 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zmark18

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:12 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alinamartin

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 07:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2013 04:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Moab, UT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faerthen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:28 ΠΜ MDT

Τόπος

Moab, UT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

essenceblessings

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 04:35 ΜΜ MDT

Τόπος

Blanding, UT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeles

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 05:00 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wp-polzin

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 11:00 ΠΜ CST